Reklama

Nagrody za najlepsze prace dyplomowe

Po raz kolejny prezydent Białegostoku przyznał studentom Politechniki Białostockiej nagrody za prace dyplomowe, których tematem były problemy przestrzenne naszego miasta. Dziś (2 grudnia) podczas święta PB w imieniu prezydenta jego zastępca, Adam Musiuk, gratulował nagrodzonym.

Tradycyjnie już studenci Politechniki Białostockiej (Wydziału i kierunku Architektura oraz Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku kierunków: Architektura Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna) zostali docenieni przez Miasto za najciekawsze prace dyplomowe.

W tym roku nagrodzono 6 prac i wyróżniono 2 prace studentów z Wydziału Architektury. Laureaci otrzymają od 1 tys. do 4 tys. zł. Doceniono takie tematy, jak „Przebudowa Placu NZS w Białymstoku”, „Centrum sportów wodnych”, „Centrum kultury”, „Pawilon herbaciany” czy „Zespół architektoniczny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na osiedlu Wygoda w Białymstoku”.

Wśród laureatów konkursu znalazło się również 4 studentów kierunku Architektura Krajobrazu i 2 studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna. Nagrody i wyróżnienia wyniosły od 1 tys. do 2 tys. zł. Docenione zostały prace dyplomowe na tematy takie, jak „Rewitalizacja skweru im. Pawła Adamowicza w Białymstoku”, „Projekt skweru Alei Bluesa w Białymstoku” czy „Wytyczne do opracowania programu rewitalizacji osiedla prefabrykowanej zabudowy wielorodzinnej w Białymstoku”.

Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystych obchodów „Święta Politechniki Białostockiej”, które miały miejsce 2 grudnia w auli na Wydziale Elektrycznym.

– Cieszę się, że obchody święta Politechniki Białostockiej stały się okazją do przekazania gratulacji studentom, których prace są najciekawsze i do tego związane z naszym miastem – podkreślił zastępca prezydenta Adam Musiuk.

Podczas uroczystości zostały również wręczone odznaczenia państwowe i medale KEN. Ogłoszono też nadania tytułów naukowych, wręczono dyplomy doktora habilitowanego i promocje doktorskie, a także statuetkę „Złotego Absolwenta Politechniki Białostockiej” i nagrody w konkursie im. prof. Mikołaja Busłowicza.

Agnieszka Błachowska

Źródło: Urząd Miejski Białystok

Reklama