Reklama

Nagroda dla Muzeum Pamięci Sybiru

Muzeum Pamięci Sybiru zostało docenione przez obradującą w Strasburgu Komisję Kultury Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Białostocka placówka zdobyła prestiżową Nagrodę Muzealną Rady Europy 2024.

Nagroda EMYA (European Museum of the Year Award) to prestiżowe wyróżnienie dla muzeów europejskich przyznawane przez Europejskie Forum Muzeów (EMF) od 1977 roku. Jej celem jest docenienie najważniejszych wydarzeń w europejskim sektorze muzealnym i zachęcenie do wprowadzania innowacji w muzeach.

Z inicjatywy posła Krzysztofa Truskolaskiego do nagrody na 2024 rok  zostało zgłoszone Muzeum Pamięci Sybiru. To placówka, której głównym zadaniem jest upamiętnianie, badanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o losach osób zesłanych na Syberię. Decyzja Rady Europy w sprawie laureata Nagrody Muzealnej Rady Europy 2024 roku, wybranego przez Komitet Kultury, została ogłoszona we wtorek (5 grudnia), na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE). Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się w Portimao w Portugali w dniach 1-4 maja 2024 roku.

– Jestem dumny z tego, co reprezentuje i jaką działalność prowadzi Muzeum Pamięci Sybiru. Ta nagroda jest wyróżnieniem, na które nasze muzeum zasługuje bez żadnych wątpliwości. Gratuluję wszystkim, dzięki którym placówka tak dynamicznie się rozwija – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Nagrodą Muzealną Rady Europy wyróżniane są muzea, które wnoszą znaczący wkład w zrozumienie europejskiego dziedzictwa kulturowego, promowanie poszanowania praw człowieka i demokracji, łączenie kultur, pokonywanie granic społecznych i politycznych, poszerzanie wiedzy zwiedzających oraz zgłębianie idei obywatelstwa demokratycznego.

Muzeum Pamięci Sybiru, samorządowa instytucja kultury miasta Białegostoku, zostało utworzone 1 stycznia 2017 r. Jest poświęcone ludziom, którzy od końca XVI w. aż do połowy XX w. byli niewoleni i zsyłani w głąb Rosji, a później Związku Sowieckiego, jak też tym, którzy podążali tam dobrowolnie. Opowiada historie jeńców, więźniów, zesłańców i deportowanych. Stworzone przez Miasto Białystok muzeum zostało oficjalnie otwarte 17 września 2021 r., w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Placówka prowadzi także działalność naukową.

Agnieszka Błachowska

14.jpg

Źródło: Miasto Białystok

Reklama

Reklama