Reklama

Від сьогодні (16 березня) біженці з України можуть отримати номер PESEL

Від сьогодні (16 березня) біженці з України можуть отримати номер PESEL. Виконанням таких запитів у Білостоці займається Відділ Обслуговування Мешканців за адресою: вул. Я. К. Браницького, 3/5. Перед відвідуванням установи необхідно зробити фото. Зробити це можна безкоштовно у двох пунктах –  вул. Варшавська 79/18 та М. Склодовської 14Б/1.

На даний момент відділом постійного обслуговування підготовлено 5 стаціонарних пунктів для присвоєння номера PESEL та одна мобільна станція для обслуговування поза офісом, в місцях колективного проживання. Заяву можна подати в робочий час в міській раді, тобто в понеділок між 8.00-17.00, вівторок-п’ятниця 7.30-15.30. Видача номера PESEL безкоштовна.

– Ми усвідомлюємо, що в перші дні багато людей захочуть скористатися цією можливістю. Тому закликаємо до терпіння та розуміння. Для нас це нова ситуація, яка динамічно змінюється. Ми зробимо все, щоб обслуговування людей, зацікавлених у PESEL, було найшвидшим та найефективнішим, – сказав заступник міського голови Пшемислав Тухлінський.

Наявність номера PESEL дасть біженцям з України доступ до багатьох соціальних та громадських програм, зазначених у спеціальному законі. Вони зможуть скористатися, серед іншого, тимчасовим захистом, легально працювати або продовжувати лікування за допомогою польської медичної допомоги, матимуть доступ до сімейних пільг та освіти для дітей.

Завдяки допомозі міста, біженці з України зможуть безкоштовно сфотографуватися для подачі заяви у двох фотопунктах – за адресою вул. Варшавська 79/18 з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 18.00, а по суботах 10.00-15.00 та за адресою вул. М.Склодовської 14Б/1 з понеділка по п’ятницю з 9 до 17 год.

Номер PESEL може отримати особа, яка є:

 • громадянином України або
 • громадянином України та має Карту Поляка або
 • членом найближчої родини громадянина України, який має Карту Поляка або
 • є дружиною/чоловіком громадянина України, але не має громадянства України

та прибув/прибула у період з 24 лютого 2022 року на територію Польщі безпосередньо з території України у зв’язку з веденням там бойових дій.

Заявку необхідно подати особисто. Присутність дитини віком до 12 років при поданні заявки не обов’язкова – крім випадків, коли її особа буде встановлюватись на підставі заяви. Заява від імені дитини подається одним із батьків, опікуном, куратором.

Біженець з України повинен підготувати:

 • заявку на номер PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні,
 • Кольорове фото на фотопапері розміром 35х45 мм (ширина х висота)
 • документ, що підтверджує дані, що містяться в заяві, та особу, якщо у особи немає такого документа, вона може подати заяву про його відсутність.

Заявник отримає роздруківку, яка підтверджує, що номер PESEL присвоєно.

Детальна інформація про присвоєння номера PESEL (також українською мовою).

Каміла Богацевич


Od dziś (16 marca) uchodźcy z Ukrainy mogą uzyskać numer PESEL. Realizacją takich wniosków w Białymstoku zajmuje się Departament Obsługi Mieszkańców przy ulicy J.K. Branickiego 3/5. Przed wizytą w Urzędzie należy wykonać zdjęcie. Można to zrobić bezpłatnie w dwóch punktach – przy ulicy Warszawskiej 79/18 i M. Skłodowskiej-Curie 14B/1.

Obecnie w Departamencie Obsługi Mieszkańców zostało przygotowanych 5 stanowisk stacjonarnych do nadawania numeru PESEL i jedno stanowisko mobilne do obsługi poza urzędem, w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Z wnioskiem można przychodzić w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, czyli w poniedziałki w godz. 8.00-17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30. Wydanie numeru PESEL jest bezpłatne.

– Zdajemy sobie sprawę, że w pierwszych dniach bardzo wiele osób będzie chciało skorzystać z tej możliwości. Dlatego apelujemy o cierpliwość i wyrozumiałość. To dla nas nowa, dynamicznie zmieniająca się sytuacja. Zrobimy wszystko, aby obsługa osób zainteresowanych PESEL-em była jak najszybsza i najsprawniejsza – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński.

Posiadanie numeru PESEL pozwoli uchodźcom z Ukrainy na dostęp do wielu programów socjalnych i społecznych określonych w specustawie. Będą oni mogli skorzystać między innymi z ochrony czasowej, podjąć legalną pracę czy kontynuować leczenie korzystając z polskiej opieki zdrowotnej, uzyskają dostęp do świadczeń rodzinnych oraz do edukacji dla najmłodszych.

Dzięki pomocy Miasta uchodźcy z Ukrainy będą mogli wykonać bezpłatne zdjęcia do wniosku w dwóch punktach fotograficznych – przy ulicy Warszawskiej 79/18 od poniedziałku do piątku w godziny 8.00-18.00, a w soboty w godz. 10.00-15.00 oraz przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 14B/1 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.

Numer PESEL może uzyskać osoba, która jest:

 • obywatelem Ukrainy lub
 • obywatelem Ukrainy i ma Kartę Polaka lub
 • członkiem najbliższej rodziny obywatela Ukrainy, który ma Kartę Polaka lub
 • jest małżonkiem/małżonką obywatela Ukrainy, ale nie ma obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyła w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jeden z rodziców, opiekun, kurator.

Uchodźca z Ukrainy powinien przygotować:

 • wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie,
 • kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35×45 mm (szerokość x wysokość),
 • dokument potwierdzający dane, które są we wniosku i tożsamość, jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku.

Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.

Szczegółowe informacje o nadawaniu numeru PESEL (także w języku ukraińskim).

Kamila Bogacewicz


 

Źródło: Urząd Miejski Białystok

Reklama