Reklama

Nabór wciąż trwa. Kolejni kandydaci są już po drugim jego etapie.

W dniach 18 i 19 stycznia 2022 r. w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej przeprowadzony został II etap postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej. Kandydaci do służby musieli zmierzyć się z testem z wiedzy ogólnej, z języka obcego oraz testem sprawności fizycznej. Na zakończenie odbyła się rozmowa kwalifikacyjna. W sumie wynik pozytywny z drugiego etapu otrzymało 24 kandydatów przed którymi jeszcze badanie psychofizjologiczne i komisja lekarska. Nad przebiegiem drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego czuwała specjalnie w tym celu powołana komisja egzaminacyjna. W jej składzie poza funkcjonariuszami z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej znaleźli się również przedstawiciele Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Możliwość organizowania w siedzibie oddziału drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego wprowadziło Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które weszło w życie 23 lipca 2020 roku. Dzięki nowym regulacjom prawnym kandydaci do służby w Straży Granicznej mogą zdawać egzaminy w oddziale, w którym chcą pełnić służbę i nie muszą tak jak to było wcześniej jechać do jednego z ośrodków szkoleń Straży Granicznej w Kętrzynie, Koszalinie czy w Lubaniu.

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w sposób ciągły nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. W tym roku planowanych jest do przyjęcia do służby 130 osób. Z dniem 1 stycznia 2022 r. zniesiona została granica wieku do 35 lat. Także od 1 stycznia 2022 roku osoby, które chcą ubiegać się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej mają możliwość ustalenia terminu złożenia dokumentów za pomocą modułu „Nabór do służby w SG”.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce nabór do służby.

Reklama