Na tych trasach lepiej nie tankować. Tutaj jest najdrożej

Na tych trasach lepiej nie tankować. Sprawdź, gdzie jest najdrożej Jakie drogi są najdroższe pod względem cen paliw na stacjach

Na tych trasach lepiej nie tankować. Sprawdź, gdzie jest najdrożej
Jakie drogi są najdroższe pod względem cen paliw na stacjach ? Ile średnio kosztuje litr paliwa przy
autostradzie , a ile przy drodze krajowej ? Na te pytania odpowiada raport przygotowany przez
ekspertów z aplikacji PanParagon oraz systemu dla kierowców Yanosik. Zobacz , gdzie lepiej unikać
tankowania , by nie przepłacać .
– PanParagon to aplikacja do przechowywania dowodów zakup u. Dzięki anonimowym danym , które
trafiają do naszego systemu jesteśmy w stanie tworzyć różnego rodzaju analizy. Tuż przed
Wszystkimi Świętymi postanowiliśmy przyjrzeć się cenom benzyny 95, oleju napędowego oraz gazu
LPG . Na podstawie informacji zawar tych na paragonach, przyporządkowaliśmy je do poszczególnych
rodzajów dróg. W celu uzyskania jeszcze dokładniejszej ana lizy , nasze wyniki zestawiliśmy z danymi z
systemu Yanosik , w którym kierowcy oprócz bieżącej sytuacji na drodze informują o aktualnych
cen ach paliw na stacjach . Na tej podstawie powstał rzetelny raport, w którym prezentujemy
najdroższe i najtańsze do tankowania trasy – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon. –
Nasze badanie obejmuje okres od 1 do 25 października 2022 roku – dodaje .
Na początek sprawdźmy czy ogólne przeświadczenie o wyższych cenach paliw przy drogach
szybkiego ruchu ma potwierdzenie w liczbach.
Szybko i drogo. Różnica nawet 3 6 groszy na litrze !Jak jednoznacznie pokazują wyniki badania, najwyższe ceny czekają na kierowców na stacjach
benzynowych położonych tuż przy autostradach. W zależności od rodzaju paliwa ceny są tutaj
wyższe średnio o około 30 groszy w stosunku do dróg krajowych. Przykładowo tankując LPG na
autostradzie zapłacimy średnio 3 6 groszy na litrze więcej . Najmniejsza, ale nadal znacząca dl a
portfela kierowcy jest różnica w cenie oleju napędowego – zapłacimy tutaj średnio więcej o 31
grosz y na litrze niż n a drogach krajowych . Nieco taniej niż na autostradach jest na drogach
ekspresowych. Najatrakcyjnie jsze ceny czekają kierowców na stacjach przy drogach krajowych.
Szczegóły przedstawia poniższa grafika.

Które konkretnie trasy spośr ód autostrad, dr óg ekspresow ych i krajow ych biją rekordy w paliwowej
drożyźnie?
A2 najdroższą autostradą również pod względem cen paliw ?
Autostrada A2 znana jest z rekordowy ch ce n za prze jazd bramkami. Jednak nie tylko w tej kwestii
droga ta bije niechlubne rekordy. Spośród wszystkich autostrad to tutaj kierowcy zapłacą najwię cej za
zatankowanie auta benzyną 95 (średnio 7,05 zł/l) i gazem LPG (śr. 3,60 zł/l) . Co ciekawe , w przypadku
oleju napędowego najdroższą ofertę przedstawiają stacje paliw przy A6 (śr. 7,91 zł/l) .
W przypadku dróg ekspresowych najdroższ ą ofertę z benzyn ą 95 mają stacje przy S3 (śr. 6,94 zł/l) . Za
olej napędowy na “ekspresówkach ” najwięcej zapłacimy przy S12 (śr. 7,91 zł/l) , nato miast za gaz na
S52 (śr. 3,51 zł/l) . Spośród dróg krajowych najdroższe pod względem cen paliw okazały się : DK23 –
średnio 6,92zł za litr benzyny 95, DK24 – ok. 7,91 zł za litr ON i DK18 – śr. 3,60 zł za litr gazu LPG .

– W niektórych przypadkach ceny paliw na drogach krajowych dorów nały cenom autostradowym.
Tak a sytuacja widoczna na drodze numer 2 4, gdzie za litr oleju napędowego zapłacimy średnio taką
samą kwotę jak na najdroższej pod tym względem A6. Warto zaznaczyć, że DK24 jest często wybierana
jako trasa zastępcza dla A2. To może tłumaczyć wysokie ceny diesla na stacjach w jej najbliższej okolicy
– wyjaśnia Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon .

Skoro wiemy, jaki e konkretnie drogi są najdroższe pod względem cen paliw , to warto jeszcze
sprawdzić, gdzie ceny za tan kowanie są najkorzystniejsze.
Tutaj nie przepłacisz

W przypadku oleju napędowego i LPG s pośród autostrad najkorzystniej ceny przedstawi ają się na A1 .
Co ciekawe, w zestawieniu najtańszych autostrad pod względem cen benzyny 95 znalazła się A6.
Tutaj za 1 litr PB95 śr ednio kierowcy płacili 6,89 zł. Przy tej samej autostradzie stacje paliw mają
najdroższą ofertę w przypadku Diesla.

Korzystne ceny paliw znajdziemy także przy drog ach ek spresow ych tj. S86 w przypadku PB 95, S52 z
ofertą ON i S74 LPG . Tanio można zatankować także przy drodze krajowej nr 24, 47 i 88.
Na uwagę zasługuje droga krajowa 24, która jest najtańszą drogą tego typu pod względem benzyny
95, a najdroższą pod względem cen Diesl a.

Jak pokazuje badanie ekspertów , w ogólnym zestawieniu tankowanie na autostradach i drogi
ekspresowych może znacząco zwiększyć nasze wydatki. Jednak w każdej regule zna leźć można
wyjątki. Na mapie Polski są drogi krajowe, przy których ceny za paliwa mogą dorównać tym
autostradowym. Warto zatem tankować nie w przypadkowych miejscach, a bacznie przyglądać się
cennikom na stacjach niezależnie od typu drogi.

Informacja prasowa

Reklama