Reklama

Muzeum Podlaskie prezentuje „Zabytek miesiąca” Weekend seniora z kulturą Wernisaż wystawy – Brańskie skarby. Archeologiczne wędr…

Zabytkiem miesiąca w październiku jest Napierśnik Łańcuchowy, czyli jeden z najpiękniejszych okazów pradziejowej biżuterii w naszych zbiorach. Ozdobę tworzyło siedem łańcuszków przymocowanych do dwóch trapezowatych płytek. Każdą z nich dekoruje ażurowy motyw wirujących w przeciwnych kierunkach tarcz słonecznych, zaś zewnętrzne krawędzie pokrywa efektowny ornament geometryczny. Uszka w górnej kra wędzi płytek zdobi motyw linii rytych. Przez kółka w uszkach przekładano parę szpil lub szpilę i zapinkę, rzadziej dwie zapinki, przytwierdzające ozdobę do odzieży.

Biżuterię tego typu szczególnie chętnie nosiły mieszkanki terenów dzisiejszej zachodniej Litwy i południowo – zachodniej Łotwy. Efektowny napierśnik z Żywej Wody mógł być importem właśnie stamtąd. Jest świadectwem wysokiego poziomu sztuki i kunsztu jubilerskiego Bałtów.

Dopełnianiem ekspozycji zabytku jest karta okolicznościowa z opisem. Można ją nabyć w kasie Muzeum.

Napierśnik Łańcuchowy, Żywa Woda, gm. Jeleniewo, pow. suwalski, cmentarzysko kurhanowe, grób nr 1, kurhan 14, kultura sudowska, III w., stop miedzi. Ze zbiorów Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
oprac.: Cezary Rutkowski
fot.: Małgorzata Sawicka

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama