Morfologia krwi pełna – co obejmuje?

Reklama

Morfologia krwi pełna inaczej nazywana jest morfologią 5 diff. To jedno z podstawowych badań diagnostycznych, które wykorzystywane jest również w profilaktyce zdrowotnej. Badanie morfologiczne to ilościowa i jakościowa ocena składu krwi obwodowej, czyli trombocytów, krwinek białych i czerwonych. Sprawdź, jakie parametry dokładnie obejmuje to badanie.

Morfologia krwi – układ czerwonokrwinkowy

W ramach badania morfologicznego krwi analizowany jest układ czerwonokrwinkowy. Głównym parametrem, jakie obejmuje, jest liczba erytrocytów, czyli krwinek czerwonych (Red Blood Cells – RBC) we krwi. Jego wartość wyrażana jest w tys./μL. Krwinki czerwone stanowią około 45% objętości krwi. Kolejnym istotnym parametrem jest hematokryt (HCT). Określa on w procentach objętość erytrocytów w pełnej krwi. Następnym wskaźnikiem układu czerwonokrwinkowego jest hemoglobina (HGB). Jego wartość wyrażana jest w g/dl (mmol/l). Hemoglobina to cząsteczka białka znajdująca się krwinkach czerwonych, której zadaniem jest transport tlenu i dwutlenku węgla po organizmie. W wynikach morfologii znajduje się również wartość retikulocytów (RET). To nazwa niedojrzałych krwinek czerwonych.

W ramach układu czerwonokrwinkowego analizowany jest wskaźnik anizocytozy. Inna jego nazwa to wskaźnik zmienności objętości krwinek czerwonych (RDW). Parametr ten przedstawia rozkład objętości erytrocytów. Inne uwzględniane tu wartości to wskaźniki czerwonokrwinkowe. Wśród nich wymienia się: 

  • średnią objętość krwinki (MCV), 
  • średnie stężenie hemoglobiny w krwince (MCHC), 
  • średnią masę hemoglobiny w krwince (MCH).

Morfologia krwi – układ białokrwinkowy 

Drugim analizowanym w ramach badania morfologicznego krwi układem jest układ białokrwinkowy. Jego kluczowym parametrem jest leukocytoza całkowita. To liczba leukocytów, czyli białych krwinek (White Blood Cells – WBC) we krwi. Elementy te stanowią około 0,1% objętości krwi. Stanowią ważny składnik układu odpornościowego człowieka. W ramach układu białokrwinkowego dokonuje się również rozróżnienia białych krwinek na poszczególne ich frakcje. Jest ich pięć, a wśród nich wymienia się:

  • granulocyty zasadochłonne – bazofile,
  • granulocyty obojętnochłonne – neutrofile,
  • granulocyty kwasochłonne – eozynofile,
  • agranulocyty – limfocyty i monocyty.

Morfologia krwi – płytki krwi

Morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi  (https://diag.pl/sklep/badania/morfologia-krwi-pelna/ ), jak sama nazwa wskazuje, analizuje również poziom trombocytów. Inaczej dla ich określenia używa się nazwy płytka Bizzozera. Płytki krwi stanowią około 0,17% objętości krwi. W odróżnieniu od białych i czerwonych krwinek nie są komórką, a strzępkiem komórki bez jądra komórkowego. Ich głównym zadaniem jest udział w procesie krzepnięcia krwi. Inicjują skurcz naczyń krwionośnych, powstawanie zmian miażdżycowych oraz stymulują wzrost fibroblastów, komórek mięśni gładkich i naczyń. W badaniu morfologicznym ocenia się, poza ich liczbą, również średnią objętość płytki krwi (MPV), poziom dużych płytek (>12 fL), wskaźnik zmienności objętości płytek krwi oraz tzw. hematokryt płytkowy (PCT).

Reklama