MMR Group TransComfort – rozwój oferty produktowej

Wizja zrównoważonego rozwoju MMR Group TransComfort opiera się na połączeniu dwóch aspektów: nieustannego poszukiwania innowacji i wdrażania nowych technologii, co predestynuje go do ukonstytuowania swojej pozycji oferenta wyposażenia technicznego w branży kolejowej.

Nowości produktowe

Do nowości ostatnio wprowadzonych do oferty MMR Group TransComfort, należą m.in.:

  • silniki trakcyjne o zmniejszonym zużyciu energii do tramwajów,
  • zestawy kołowe z systemami tłumienia hałasu,
  • profile pod stopkę szyny wyposażone we włókna piezoelektryczne,system umożliwiający rowerzystom poruszanie się po jezdni z wbudowanym torowiskiem oraz pokonywanie przejazdów drogowo-kolejowych/ tramwajowych pod kątem ostrym (VeloGleis),
  • gumowo-metalowe i gumowe elementy zawieszenia pojazdów szynowych (wykazujące pełną zgodność z wymogami niepalności według normy EN 45545).

Szczególną uwagę należy przy tym poświęcić maźnicy BA386. Mowa tu bowiem o produkcie quasi rewolucyjnym, będącym następcą modelu BA182, którego nowoczesna konstrukcje gwarantuje korzyści ekonomiczne i środowiskowe.

Stawianie na bezpieczeństwo

Aktualna sytuacja związana z pandemią wymusiła wdrażanie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo pasażerom kolei. W związku z tym, MMR Group TransComfort wprowadził do oferty nowoczesne systemy oczyszczania powietrza w pojazdach szynowych, gwarantujące dużą skuteczność w eliminacji wszelkich cząstek zakaźnych, w tym wirusa COVID-19. Jest to możliwe dzięki promieniowaniu UV-C, filtrom HEPA i technologii RPCO. Systemy te pozwalają na jednoczesne czyszczenie powietrza, dezynfekowanie użytkowanej przestrzeni i ozonowanie czynników szkodliwych ludzkiemu zdrowiu. Odbywa się to nie tylko w trakcie jazdy, ale i w momencie postoju.

Innowacyjne rozwiązanie telekomunikacyjne, pomiarowe i diagnostyczne

Źródło: https://tc.mmrgroup.pl/2021/05/25/efektywna-modernizacja-taboru-i-infrastruktury/

MMR Group TransComfort podjęło współpracę z włoskim producentem rozwiązań telekomunikacyjnych, pomiarowych i diagnostycznych, firmą Marini Impianti Industriali. Rozpoczęto już prace nad certyfikacją niektórych produktów, aby zabezpieczyć wymogi stosowania na terenie Polski.  Ich skuteczność zagwarantuje operatorom infrastrukturalnym zarówno namierzanie przeciążonych wagonów (wraz z kontrolą położenia ładunku), jak również pozwoli na identyfikację uszkodzonych zestawów kołowych (dzięki systemowi SMCV). Dodatkowe możliwości diagnostyczne oraz zwiększające bezpieczeństwo ruchu pojazdów szynowych dają m.in. systemy bezpiecznej transmisji danych (TDS), czujniki pomiaru temperatury szyn (MTR), systemy kontroli złącza szynowego (CGM) czy badania temperatury szyny (MTR).

Podsumowanie

Mocny nacisk na rozwój oferty i dostosowywanie się do wymagań konsumenckich stanowi fundament budowania marki MMR Group TransComfort. To bezpośrednio przekłada się na zapewnienie klientom wysokiej jakości usług.