Reklama

Młodzi twórcy ze stypendiami

Pięcioro młodych twórców otrzymało stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na drugie półrocze 2019 r. Wręczył je dziś (17 czerwca) prezydent Tadeusz Truskolaski.

Stypendia przyznawane są na projekty obejmujące twórczość artystyczną i upowszechnianie kultury oraz opiekę nad zabytkami. Na drugie półrocze tego roku do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęły 24 wnioski. Spośród nich 7 nie spełniało kryteriów regulaminowych, 17 – zostało zaopiniowanych przez siedmioosobową komisję.

Na podstawie rekomendacji komisji Prezydent Miasta Białegostoku przyznał 5 stypendiów na drugie półrocze 2019 roku. Ich łączna wartość to 50 tys. zł.

Lp.

Imię i nazwisko

Rodzaj przedsięwzięcia

Wysokość stypendium

Magdalena Pietruk

„Kolekcja mody inspirowana folklorem, sztuką i kulturą tradycyjną Białostocczyzny” – sztuki wizualne

10 tys. zł

  Natalia Sakowicz

  „Oddaleńcy” (tytuł roboczy) – teatr

  15 tys. zł

   Piotr Maksim

   „Białystok City” – muzyka

   7 tys. zł

    Paulina Gajda-Deszczka

    „Ślady Białostockiej Moderny” – sztuki wizualne

    8 tys. zł

     Michał Łukaszuk

     „Postnowoczesny klincz. Performance literacko-muzyczny” – muzyka

     10 tys. zł

     Przypominamy, że w pierwszym naborze stypendia otrzymało dziesięcioro młodych twórców. W sumie stypendystów jest więc piętnaścioro, a łączna wartość stypendiów to 177 tys. zł.

     Jestem przekonany, że dzięki stypendiom wiele wspaniałych przedsięwzięć zostanie zrealizowanych, a nasi młodzi twórcy będą mogli rozwinąć swoje artystyczne pasje – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Wierzę, że ich dzieła zostaną dostrzeżone i przyczynią się do promocji naszego miasta.

     Więcej informacji (np. skład komisji) jest dostępnych w zakładce Kultura.

     Kamila Bogacewicz

     Źródło: Urząd Miejski Białystok