Reklama

Młodzi i zdolni nagrodzeni

Niemal 280 uczniów i absolwentów białostockich szkół otrzymało stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce, innowacyjną myśl techniczną i w dziedzinie twórczości artystycznej. Wśród nich są laureaci konkursów, turniejów, olimpiad i autorzy innowacyjnych pomysłów. Wartość przyznanego wsparcia finansowego wynosi łącznie ok. 587 tys. zł.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski uhonorował najzdolniejszą młodzież z białostockich placówek oświatowych. W piątek (22 września) uczniowie oraz absolwenci szkół publicznych i niepublicznych z rąk prezydenta otrzymali akty stypendialne na rok szkolny 2023/24. W trzech kategoriach doceniono 278 osób.

– Gratuluję wszystkim stypendystom dotychczasowych wyników i sukcesów. Doceniam Wasze imponujące osiągnięcia i dokonania. Jestem przekonany, że stanowicie inspirację dla innych. Jesteście prawdziwym wzorem do naśladowania – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Mam nadzieję, że stypendia, które otrzymujecie, przyczynią się do waszego dalszego rozwoju i będą dla was wsparciem.

Stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce przyznano 89 uczniom i absolwentom placówek z Białegostoku. Wśród nich jest 18 uczniów szkół podstawowych oraz 44 uczniów i 27 absolwentów szkół ponadpodstawowych. Stypendia przyznane zostały w wysokości od 200 zł do 800 zł miesięcznie. Otrzymali je między innymi uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz I Liceum Ogólnokształcącego. Miasto na wypłatę tych świadczeń przeznaczyło 273,5 tys. zł.

Stypendia za innowacyjną myśl techniczną otrzymało 59 uczniów i absolwentów białostockich szkół ponadpodstawowych. Najwyższe stypendium wyniosło 4,2 tys. zł, najniższe – 100 zł. Przyznawane są w trzech kategoriach: pomysł techniczny, pomoc dydaktyczna lub naukowa oraz usprawnienia softwarowe. Wśród wyróżnionych najwięcej jest uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej i II Liceum Ogólnokształcącego. Łączna wartość przyznanych świadczeń to ponad 79,7 tys. zł.

W kategorii pomysł techniczny wyróżniono m.in. pracę dwóch uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej za projekt „STJM – Sensoryczny Tłumacz Języka Migowego”. Jest to zestaw urządzeń oraz oprogramowania, który jest uniwersalnym narzędziem do tłumaczenia języka migowego na każdy język foniczny. Wyróżniono  również ucznia z I Liceum Ogólnokształcącego za sterownik awioniki do niewielkich rozmiarów autonomicznych statków powietrznych. Dzięki temu systemowi, możliwe jest skuteczne monitorowanie obszarów leśnych w czasie rzeczywistym, wykrywanie pożarów na wczesnym etapie i szybkie reagowanie odpowiednich służb.

W kategorii pomoc naukowa lub dydaktyczna doceniono m.in. dwóch uczniów II Liceum Ogólnokształcącego za „Wahadło Foucaulta”, które w prosty i logiczny sposób wyjaśnia oraz demonstruje ruch obrotowy Ziemi. Idealnie sprawdzi się w każdej pracowni szkolnej. W tej samej kategorii wyróżniono również ucznia II LO za „Zestaw do doświadczeń z elektrostatyki”. Stworzony projekt ma za zadanie pomóc uczniom zwizualizować oraz zrozumieć zjawiska i oddziaływania elektrostatyczne.

Wśród ciekawych projektów z kategorii usprawnia softwarowe można wymienić pracę „ToolGanizer QR” trzech uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych. Aplikacja służy do monitorowania użytkowania narzędzi przez pracownika w miejscu pracy. Rozwiązuje problem ze znalezieniem narzędzia, które w danym momencie jest nam potrzebne, lecz nie jesteśmy pewni, gdzie się ono znajduje, lub który z pracowników go aktualnie używa.

Uczniom przyznano także stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej. Otrzymało je 130 uczniów i absolwentów białostockich szkół. Wyróżnieni to przede wszystkim laureaci lub finaliści artystycznych konkursów, turniejów, zawodów na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim. Wśród nich są osoby, które swoje pasje realizują indywidualnie lub zespołowo, członkowie chórów i grup (np. Międzyszkolny Chór Żeński przy III Liceum Ogólnokształcącym, Miejska Orkiestra Dęta im. Franciszka Mocarskiego, Chór Miasta Białegostoku). Stypendia artystyczne otrzymali m.in. uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych oraz liceów nr II, III, XI. Ich wysokość wynosi od 170 zł do 280 zł miesięcznie. Na wypłatę tych świadczeń przekazano prawie 233,5 tys. zł.

Kamila Bogacewicz

Źródło: Miasto Białystok

Reklama

Reklama