Reklama

„Miniatura” dla dr. Marcina Kolemby z UwB

Celem projektu jest opracowanie polskiej wersji skali służącej do pomiaru czynnika grit (determinacji) wśród młodzieży.

– Grit jest istotnym wskaźnikiem skuteczności w realizowaniu ambitnych celów długoterminowych ważnych dla jednostki, co przekłada się na powodzenie w życiu osobistym i zawodowym – wyjaśnia badacz. – Opracowanie polskiej wersji Academic Grit Scale o dobrych własnościach psychometrycznych pozwoli na prowadzenie dalszych badań czynnika grit, jako zasobu osobistego mogącego stanowić zarówno wsparcie, jak i czynnik chroniący w kontekście rozwoju dzieci i młodzieży.

Zgodnie z założeniami konkursu Miniatura, badania pilotażowe będą stanowiły bazę do przyszłych projektów w ramach konkursów NCN. Jak zapowiada dr Marcin Kolemba, planuje weryfikację czynników wpływających na rozwój grit, z podziałem tych czynników na formalne i nieformalne.

Lista rankingowa dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Nauki.

źródło: UwB
oprac.: Anna Augustynowicz
fot.: Łukasz Nowicki, UwB

Reklama