Reklama

„Mieszkanie dla Absolwenta” oraz „Dostępne Mieszkanie” – programy PFRON

To projekty, dzięki którym można uzyskać dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub dopłatę na przystosowanie lokalu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To przedsięwzięcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”.

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie     

Można też skorzystać z dopłaty do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego. Na przykład, w przypadku mieszkania znajdującego się w Białymstoku maksymalna kwota dofinansowania w IV kwartale 2022 roku wyniesie 86 633 zł.

Informacje jak uzyskać w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie dopłatę na zmianę mieszkania na wolne od barier architektonicznych znajdują się na stronie PFRON.

Maksymalne kwoty dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania znajdują się tutaj.

Co należy zrobić aby otrzymać dofinasowanie?

Złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami – w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy pod nazwą System Obsługi Wsparcia (SOW).

Realizatorem Programów „Mieszkanie dla Absolwenta” i „Dostępne Mieszkanie” jest samorząd powiatowy, na terenie którego obecnie mieszka osoba z niepełnosprawnością.

oprac.: Aneta Kursa
fot.: Paweł Krukowski

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama