Reklama

Miejski rzecznik praw ucznia

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski powołał miejskiego rzecznika praw ucznia, który rozpocznie swoją działalność 1 czerwca. Funkcję tę będzie pełnił Mariusz Tarasiuk, pracownik Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego.

Z inicjatywą powołania miejskiego rzecznika praw ucznia wystąpiła Młodzieżowa Rada Miasta. Młodzi radni chcieli wyznaczenia niezależnego, miejskiego rzecznika praw ucznia, który mógłby przyjmować skargi i interweniować w przypadku, gdy prawa uczniów są naruszane. Młodzieżowa rada przeprowadziła ankietę, w której udział wzięło ponad 600 uczniów i 92% poparło wniosek utworzenia takiego stanowiska. Z interpelacją w tej sprawie wystąpiła radna Joanna Misiuk.

– Po analizie możliwości, wspólnie z radnymi, wskazujemy Mariusza Tarasiuka na funkcję miejskiego rzecznika praw ucznia. Uczniowie powinni mieć osobę, do której będą mogli zwrócić się z każdą sprawą dotyczącą szkoły, osobę która zawsze wysłucha i będzie reprezentować ich interesy. Będzie takim bezstronnym arbitrem na linii uczeń – nauczyciel, uczeń – dyrekcja – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Do zadań rzecznika będzie należało:

  • upowszechnianie wiedzy o prawach ucznia,
  • informowanie uczniów o ścieżce postępowania w przypadku łamania ich praw,
  • wsparcie uczniów i ich rodziców w zakresie spraw dotyczących przestrzegania praw uczniów w szkole,
  • propagowanie mediacji między członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszenia praw ucznia,
  • współpraca z samorządami uczniowskimi w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia,
  • wsparcie działań szkolnych rzeczników praw ucznia,
  • współpraca ze wszystkimi podmiotami, których celem jest upowszechnianie wiedzy o prawach ucznia.

– Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i wyzwanie. Jako rzecznik będę stał w obronie wszystkich uczniów z Białegostoku, przede wszystkim będę bronił ich praw, reprezentował samorządy uczniowskie i rodziców. Będę budował mosty pomiędzy nauczycielami, uczniami, ich rodzicami, aby uzyskać porozumienie drogą mediacji. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie owocna – powiedział Mariusz Tarasiuk.

Siedzibą rzecznika praw ucznia będzie Departament Edukacji przy ulicy Legionowej 7. Z rzecznikiem będzie można kontaktować się pod numerem telefonu: 85 869 63 44.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Źródło: Urząd Miejski Białystok

Reklama