Reklama

[{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"ZIELONA GRANICA","description":"<p>\u201eZielona granica\u201d, najnowsze dzie\u0142o trzykrotnie nominowanej do Oscara Agnieszki Holland, to opowie\u015b\u0107 o tym, \u017ce ka\u017cdy z nas mo\u017ce nieoczekiwanie znale\u017a\u0107 si\u0119 w sytuacji granicznej i dokonywa\u0107 wybor\u00f3w pomi\u0119dzy dobrem a z\u0142em. Nowy film re\u017cyserki g\u0142o\u015bnych obraz\u00f3w: \u201eW ciemno\u015bci\u201d, \u201eEuropa, Europa\u201d, \u201ePokot\u201d i nagrodzonego Z\u0142otymi Lwami filmu \u201eObywatel Jones\u201d u\u015bwiadamia nam, \u017ce dyskusja o wyborach […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZIELONA-GRANICA.jpg","url":"https://www.bstok.pl/impreza/zielona-granica/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-22T06:00:00+02:00","endDate":"2023-09-29T05:59:59+02:00","location":{"@type":"Place","name":"Kina Helios (Atrium Bia\u0142a, Galeria Alfa, Galeria Jurowiecka)","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/kina-helios-atrium-biala-galeria-alfa-galeria-jurowiecka/","address":{"@type":"PostalAddress","addressLocality":"Bia\u0142ystok","addressRegion":"podlaskie","addressCountry":"Polska"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.1324886000000020658262656070291996002197265625,"longitude":23.16884029999999938809196464717388153076171875},"telephone":"","sameAs":"https://www.helios.pl/46,Bialystok/StronaGlowna/"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"NIEZNISZCZALNI 4","description":"<p>Lee Christmas i Barney Ross po raz kolejny zwo\u0142uj\u0105 ekip\u0119 topowych najemnik\u00f3w, by stan\u0105\u0107 do walki z wyj\u0105tkowo bezwzgl\u0119dnym wrogiem. Niezniszczalni wkraczaj\u0105 do akcji zawsze, gdy wszystkie inne \u015brodki zawodz\u0105. Tym razem jednak stara gwardia nie wystarczy. Do zespo\u0142u twardzieli do\u0142\u0105cza m\u0142ode pokolenie reprezentuj\u0105ce nowe style walki, inn\u0105 taktyk\u0119 i metody dzia\u0142ania. Musz\u0105 odbi\u0107 z […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/09/NIEZNISZCZALNI-4.jpg","url":"https://www.bstok.pl/impreza/niezniszczalni-4/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-22T06:00:00+02:00","endDate":"2023-09-29T05:59:59+02:00","location":{"@type":"Place","name":"Kina Helios (Atrium Bia\u0142a, Galeria Alfa, Galeria Jurowiecka)","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/kina-helios-atrium-biala-galeria-alfa-galeria-jurowiecka/","address":{"@type":"PostalAddress","addressLocality":"Bia\u0142ystok","addressRegion":"podlaskie","addressCountry":"Polska"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.1324886000000020658262656070291996002197265625,"longitude":23.16884029999999938809196464717388153076171875},"telephone":"","sameAs":"https://www.helios.pl/46,Bialystok/StronaGlowna/"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"KOSMICI W MOJEJ SZKOLE","description":"<p>W wyniku kosmicznej anomalii statek Si\u0142 Obrony Galaktyki i jego miniaturowa za\u0142oga \u2013 Gus, Max i Sophie trafiaj\u0105 do wn\u0119trza m\u00f3zgu 16-letniego ucznia \u2013 Normana. Od teraz widz\u0105 i s\u0142ysz\u0105 wszystko to co nastolatek. A to dopiero pocz\u0105tek k\u0142opot\u00f3w, bo dzielni kosmici s\u0105 w trakcie misji, od kt\u00f3rej zale\u017cy dobro i przysz\u0142o\u015b\u0107 Wszech\u015bwiata. Teraz, aby […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/09/KOSMICI-W-MOJEJ-SZKOLE.jpg","url":"https://www.bstok.pl/impreza/kosmici-w-mojej-szkole/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-22T06:00:00+02:00","endDate":"2023-09-29T05:59:59+02:00","location":{"@type":"Place","name":"Kina Helios (Atrium Bia\u0142a, Galeria Alfa, Galeria Jurowiecka)","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/kina-helios-atrium-biala-galeria-alfa-galeria-jurowiecka/","address":{"@type":"PostalAddress","addressLocality":"Bia\u0142ystok","addressRegion":"podlaskie","addressCountry":"Polska"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.1324886000000020658262656070291996002197265625,"longitude":23.16884029999999938809196464717388153076171875},"telephone":"","sameAs":"https://www.helios.pl/46,Bialystok/StronaGlowna/"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"Boeing, Boeing","description":"<p>Czy poligamia jest w og\u00f3le mo\u017cliwa? Tak, je\u015bli tylko umie si\u0119 dobrze planowa\u0107\u2026 A Maks jest w tym prawdziwym ekspertem: w swoim notesie skrz\u0119tnie zapisuje godziny odlotu i przylotu kolejnych samolot\u00f3w, bo ka\u017cda z jego trzech narzeczonych (Jola, Johana i Janet) to stewardessa innych linii lotniczych. Wszystko uk\u0142ada si\u0119 \u015bwietnie, dop\u00f3ki na horyzoncie nie pojawia […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2022/02/Boeing_Boeing_1080_1080.jpg","url":"https://www.bstok.pl/impreza/boeing-boeing/2023-09-22/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-22T16:00:00+02:00","endDate":"2023-09-22T16:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"Aula Widowiskowa im. Janusza Korczaka Wydzia\u0142u Nauk o Edukacji","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/aula-widowiskowa-im-janusza-korczaka-wydzialu-nauk-o-edukacji/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. \u015awierkowa 20/Budynek C","addressLocality":"Bia\u0142ystok","addressRegion":"Podlaskie","postalCode":"15-328","addressCountry":"Polska"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.11394390000000242935129790566861629486083984375,"longitude":23.149093300000000539284883416257798671722412109375},"telephone":"85 745 73 90","sameAs":""},"organizer":{"@type":"Person","name":"Teatr Dramatyczny w Bia\u0142ymstoku","description":"","url":"https://dramatyczny.pl","telephone":"","email":"","sameAs":"https://dramatyczny.pl"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"Spojrzenie \u2013 wystawa Grupy FOTOsp\u00f3\u0142dzielnia","description":"<p>Prezentacja mo\u017cliwo\u015bci tw\u00f3rczych grupy Wystawa stanowi podsumowanie kilku lat pracy nad indywidualnym wyrazem artystycznym ka\u017cdego tw\u00f3rcy. Prezentuje prace w technikach tradycyjnych (analog, guma) oraz cyfrowe, multiekspozycje, a nawet sztuczn\u0105 inteligencj\u0119. W czasie trwania wystawy FOTOsp\u00f3\u0142dzielnia zaprasza na zorganizowane pokazy otwarte, na kt\u00f3rych b\u0119dzie mo\u017cna zapozna\u0107 si\u0119 z r\u00f3\u017cnymi technikami fotograficznymi. Dodatkowo zaprezentowane zostan\u0105 zabytkowe aparaty […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/09/projekt-bez-nazwy-13-ptPHqQ.tmp_.jpg","url":"https://www.bstok.pl/impreza/spojrzenie-wystawa-grupy-fotospoldzielnia/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-22T18:00:00+02:00","endDate":"2023-09-22T18:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"Spodki PIK","description":"","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2022/03/spodki-JZcFmM.tmp_.jpg","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/spodki-pik/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. \u015bw. Rocha 14","addressLocality":"Bia\u0142ystok","addressRegion":"Podlaskie","postalCode":"15-879","addressCountry":"Poland"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.134714999999999918145476840436458587646484375,"longitude":23.1417679999999990059222909621894359588623046875},"telephone":"85 744 68 63","sameAs":"www.pikpodlaskie.pl"},"organizer":{"@type":"Person","name":"Podlaski Instytut Kultury w Bia\u0142ymstoku","description":"<p>Instytucja kultury wojew\u00f3dztwa Podlaskiego</p>\\n","url":"http://www.pikpodlaskie.pl","telephone":"504078846","email":"promocja@pikpodlaskie.pl","sameAs":"http://www.pikpodlaskie.pl"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"Hotel Ritz. Musical","description":"<p>Mi\u0119dzywojenny Bia\u0142ystok, a w nim HOTEL RITZ i wielkie wydarzenie, atrakcja na skal\u0119 wszech\u015bwiatow\u0105 - wyst\u0119p kobiety-muchy! \u015aciano\u0142azka bez \u017cadnych zabezpiecze\u0144 wykona wej\u015bcie po\u00a0 fasadzie hotelu, a na jej wyst\u0119p \u015bci\u0105ga gwiazdozbi\u00f3r towarzyski II Rzeczypospolitej: pu\u0142kownik Kawelin, wsp\u00f3\u0142za\u0142o\u017cyciel Jagiellonii i sta\u0142y bywalec Ritza; ksi\u0105\u017c\u0119 Jusupow, bogatszy ni\u017c kiedy\u015b car zab\u00f3jca Rasputina; gwiazda \u015bwiatowego kina, bia\u0142ostoczanka […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2022/11/plakat-ritz-scaled.jpg","url":"https://www.bstok.pl/impreza/hotel-ritz-musical/2023-09-22/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-22T19:00:00+02:00","endDate":"2023-09-22T19:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"BTL","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/btl/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. Konstantego Kalinowskiego 1","addressLocality":"Bia\u0142ystok","postalCode":"15-001"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.13097160000000229729266720823943614959716796875,"longitude":23.15040760000000119589458336122334003448486328125},"telephone":"85 742 50 31","sameAs":""},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"Musical Jam Live","description":"<p>Ona ma w swoim dorobku rol\u0119 Madame Giry w "Upiorze w operze" czy Diany Goodman w "next to normal", on to zwi\u0105zany m. in. ze Studiem Accantus pierwszy w Polsce certyfikowany trener metody pracy z g\u0142osem Estill Voice Training. Karina Komendera do naszego cyklu Musical Jam Live zaprasza bardzo ciekawe osobowo\u015bci, wi\u0119c nie b\u0119dzie inaczej […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/07/erj9360az1wbu1ef-VuwMlL.tmp_.webp","url":"https://www.bstok.pl/impreza/musical-jam-live/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-22T19:00:00+02:00","endDate":"2023-09-22T19:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"NIETeatr","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/nieteatr/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. Sienkiewicza 4","addressLocality":"Bia\u0142ystok","addressRegion":"Podlaskie","postalCode":"15-092","addressCountry":"Polska"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.13284420000000096706571639515459537506103515625,"longitude":23.161190399999998845714799244888126850128173828125},"telephone":"667 922 939","sameAs":"https://www.nieteatr.pl/"},"offers":{"@type":"Offer","price":"80","priceCurrency":"USD","url":"https://www.bstok.pl/impreza/musical-jam-live/","category":"primary","availability":"inStock","validFrom":"1970-01-01T00:00:00+00:00"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"DREAM OF YOU – Kasia Walczak, Kamil Dominiak i Karina Komendera | Musical Jam Live VIII","description":"<p>Ona ma w swoim dorobku rol\u0119 Madame Giry w \u201eUpiorze w operze\u201d czy Diany Goodman w \u201enext to normal\u201d, on to zwi\u0105zany m. in. ze Studiem Accantus pierwszy w Polsce certyfikowany trener metody pracy z g\u0142osem Estill Voice Training. Karina Komendera do naszego cyklu Musical Jam Live zaprasza bardzo ciekawe osobowo\u015bci, wi\u0119c nie b\u0119dzie inaczej […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/09/6499627c652f0648a09f91b3_Untitled20design20-202023-06-10T154919.770-D1PV4b.tmp_.png","url":"https://www.bstok.pl/impreza/dream-of-you-kasia-walczak-kamil-dominiak-i-karina-komendera-musical-jam-live-viii/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-22T19:00:00+02:00","endDate":"2023-09-22T19:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"NIETeatr","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/nieteatr/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. Sienkiewicza 4","addressLocality":"Bia\u0142ystok","addressRegion":"Podlaskie","postalCode":"15-092","addressCountry":"Polska"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.13284420000000096706571639515459537506103515625,"longitude":23.161190399999998845714799244888126850128173828125},"telephone":"667 922 939","sameAs":"https://www.nieteatr.pl/"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"BY\u0141A\u015a SERCA BITEM # DJ ESDWA","description":"<p>Wsp\u00f3lnie poszybujemy przez pe\u0142ny pokus i zwodniczych pu\u0142apek okres mi\u0119dzy dniami tygodnia przepe\u0142nionych stresami, a bezpieczn\u0105 przystani\u0105 weekendowego relaksu. Dobrze zgra te przej\u015bcie, podobnie jak i muzyczne bity, bujaj\u0105ce sample i wbijaj\u0105ce si\u0119 pami\u0119\u0107 refreny nie kto inny, jak nasz przyjaciel oraz d\u017awi\u0119kowy autorytet \u2013 DJ ESDWA. Wykorzysta w tym celu ca\u0142\u0105 swoj\u0105, gromadzon\u0105 przez […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/09/2023.09.22-portret-ij5qQu.tmp_.png","url":"https://www.bstok.pl/impreza/bylas-serca-bitem-dj-esdwa/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-22T21:00:00+00:00","endDate":"2023-09-23T05:00:00+00:00","location":{"@type":"Place","name":"Zmiana Klimatu","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/zmiana-klimatu/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"Warszawska 6","addressLocality":"Bia\u0142ystok","postalCode":"15-063","addressCountry":"PL"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.13537360000000120408003567717969417572021484375,"longitude":23.1661083999999988236595527268946170806884765625},"telephone":"","sameAs":"https://zmianaklimatu.eu/miejsce-wydarzenia/zmiana-klimatu/"},"organizer":{"@type":"Person","name":"klub Zmiana Klimatu","description":"","url":"https://www.facebook.com/zmianaklimatu/","telephone":"","email":"","sameAs":"https://www.facebook.com/zmianaklimatu/"},"offers":{"@type":"Offer","price":"20","priceCurrency":"USD","url":"https://www.bstok.pl/impreza/bylas-serca-bitem-dj-esdwa/","category":"primary","availability":"inStock","validFrom":"1970-01-01T00:00:00+00:00"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"Misiaczek","description":"<p>"Ka\u017cdy z Nied\u017awiedzi - fakt to nienowy, Zapada w zimie w sw\u00f3j sen zimowy\u2026" Lecz co gdy jeden z nich nie mo\u017ce zasn\u0105\u0107? O tym w\u0142a\u015bnie wielkim problemie ma\u0142ych nied\u017awiadk\u00f3w opowiada "Misiaczek" - sztuka Marty Gu\u015bniowskiej, skierowana do naj-najm\u0142odszej widowni. Czy Misiaczkowi uda si\u0119 w ko\u0144cu zasn\u0105\u0107? Czy cenne lekarstwo na sen przyniesie Sroka? Wiewi\u00f3rka? […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2019/10/btl-misiaczek-19.jpg","url":"https://www.bstok.pl/impreza/misiaczek/2023-09-23/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-23T15:00:00+02:00","endDate":"2023-09-23T15:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"BTL","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/btl/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. Konstantego Kalinowskiego 1","addressLocality":"Bia\u0142ystok","postalCode":"15-001"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.13097160000000229729266720823943614959716796875,"longitude":23.15040760000000119589458336122334003448486328125},"telephone":"85 742 50 31","sameAs":""},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"Audiencja III, czyli raj Eskimos\u00f3w","description":"<p>Bogus\u0142aw Schaeffer obok Gombrowicza, R\u00f3\u017cewicza czy Mro\u017cka jest uznawany za jednego z najbardziej odkrywczych wsp\u00f3\u0142czesnych dramaturg\u00f3w polskich. " Audiencja III czyli Raj Eskimos\u00f3w" powsta\u0142a w 1964 roku. Na scenie zobaczymy Marcela Wiercichowskiego, kt\u00f3ry uwi\u00f3d\u0142 nas swoj\u0105 rol\u0105 w spektaklu "El Credtito" oraz Katarzyn\u0119 Michalsk\u0105, kt\u00f3ra nas oczaruje po raz pierwszy. Oboje po mistrzowsku opanowali technik\u0119 […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/07/8ssoyoukzsvepc5p-zySsed.tmp_.webp","url":"https://www.bstok.pl/impreza/audiencja-iii-czyli-raj-eskimosow/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-23T19:00:00+02:00","endDate":"2023-09-23T19:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"NIETeatr","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/nieteatr/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. Sienkiewicza 4","addressLocality":"Bia\u0142ystok","addressRegion":"Podlaskie","postalCode":"15-092","addressCountry":"Polska"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.13284420000000096706571639515459537506103515625,"longitude":23.161190399999998845714799244888126850128173828125},"telephone":"667 922 939","sameAs":"https://www.nieteatr.pl/"},"offers":{"@type":"Offer","price":"85","priceCurrency":"USD","url":"https://www.bstok.pl/impreza/audiencja-iii-czyli-raj-eskimosow/","category":"primary","availability":"inStock","validFrom":"1970-01-01T00:00:00+00:00"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"Audiencja III czyli Raj Eskimos\u00f3w – spektakl | Marcel Wiercichowski i Katarzyna Michalska","description":"<p>"Pisz\u0119 sztuki dla marzycieli(...)" - mawia\u0142 autor "Raju Eskimos\u00f3w", jeden z najbardziej odkrywczych wsp\u00f3\u0142czesnych dramaturg\u00f3w polskich. \u201e Audiencja III czyli Raj Eskimos\u00f3w\u201d powsta\u0142a w 1964 roku, ale w dowcipny spos\u00f3b zderza ludzi i sytuacj\u0119, co czyni j\u0105 ponadczasow\u0105. Na scenie zobaczymy Marcela Wiercichowskiego, kt\u00f3ry uwi\u00f3d\u0142 nas swoj\u0105 rol\u0105 w spektaklu \u201eEl Credtito\u201d oraz Katarzyn\u0119 Michalsk\u0105, […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/09/6499627c652f0648a09f91b7_audiencja202poziom-nldIoi.tmp_.jpg","url":"https://www.bstok.pl/impreza/audiencja-iii-czyli-raj-eskimosow-spektakl-marcel-wiercichowski-i-katarzyna-michalska/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-23T19:00:00+02:00","endDate":"2023-09-23T19:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"NIETeatr","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/nieteatr/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. Sienkiewicza 4","addressLocality":"Bia\u0142ystok","addressRegion":"Podlaskie","postalCode":"15-092","addressCountry":"Polska"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.13284420000000096706571639515459537506103515625,"longitude":23.161190399999998845714799244888126850128173828125},"telephone":"667 922 939","sameAs":"https://www.nieteatr.pl/"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"B\u00f3g mordoru","description":"<p>Sztuka w b\u0142yskotliwy spos\u00f3b obna\u017ca ludzkie s\u0142abo\u015bci. Przyczyn\u0105 ca\u0142ego zamieszania jest b\u00f3jka dw\u00f3ch ch\u0142opc\u00f3w, kt\u00f3ra staje si\u0119 pretekstem do spotkania rodzic\u00f3w pragn\u0105cych kulturalnie rozwi\u0105za\u0107 konflikt. Jednak konfrontacja zamienia si\u0119 w istne piek\u0142o\u2026 \u201eB\u00f3g mordu\u201d bywa nazywany teatrem nerw\u00f3w, poniewa\u017c to w\u0142a\u015bnie one rz\u0105dz\u0105 bohaterami. Konwenanse w jakich zostali wychowani powoduj\u0105, \u017ce teoretycznie wiedz\u0105, jak maj\u0105 […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2022/02/bog-mordoru.jpg","url":"https://www.bstok.pl/impreza/bog-mordoru/2023-09-23/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-23T19:30:00+02:00","endDate":"2023-09-23T19:30:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"Uniwersyteckie Centrum Kultury","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/uniwersyteckie-centrum-kultury/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. Cio\u0142kowskiego 1N","addressLocality":"Bia\u0142ystok","postalCode":"15-245"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.108341400000000476211425848305225372314453125,"longitude":23.1548896999999982426743372343480587005615234375},"telephone":"","sameAs":""},"organizer":{"@type":"Person","name":"Teatr Dramatyczny w Bia\u0142ymstoku","description":"","url":"https://dramatyczny.pl","telephone":"","email":"","sameAs":"https://dramatyczny.pl"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"BROADWAY DANCE CLUB","description":"<p>BROADWAY DANCE CLUB, widowisko wokalno-taneczne 23.09.2023, godz. 20.00 30.09.2023, godz. 19.00 01.10.2023, godz. 18.00 14.10.2023, godz. 19.00 15.10.2023, godz. 18.00 Du\u017ca Scena, ul. Odeska 1 Czas trwania: ok. 2 godzin (z przerw\u0105) Po raz kolejny przy Odeskiej wspania\u0142e widowisko \u201eBroadway Dance Club\u201d! Muzyka i \u015bwiat\u0142o. \u015apiew i taniec. Rozta\u0144czone broadwayowskie show w Operze i Filharmonii […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/09/BDC_naglowek.png","url":"https://www.bstok.pl/impreza/broadway-dance-club/2023-09-23/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-23T20:00:00+02:00","endDate":"2023-09-23T20:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"Opera i Filharmonia Podlaska – ul. Odeska","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/opera-i-filharmonia-podlaska-ul-odeska/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. Odeska 1","addressLocality":"Bia\u0142ystok","postalCode":"15-406","addressCountry":"Polska"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.12962850000000258887666859664022922515869140625,"longitude":23.1498342000000008056304068304598331451416015625},"telephone":"85 732 23 31","sameAs":"https://www.oifp.eu/kalendarz/"},"organizer":{"@type":"Person","name":"Opera i Filharmonia Podlaska","description":"","url":"","telephone":"","email":"","sameAs":""},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"PORA NA PRZYGOD\u0118 # DJ ORTIZ","description":"<p>Zn\u00f3w zbieramy dru\u017cyn\u0119 aby wyruszy\u0107 w drog\u0119 pe\u0142n\u0105 weekendowych przyg\u00f3d i eksces\u00f3w! Udamy si\u0119 przez Pola Monopolowe (kt\u00f3re obna\u017c\u0105 nasze najskrytsze pragnienia) do Kopalni Zamocnych Bifor\u00f3w pod G\u00f3r\u0105 Polm\u2019Oss (gdzie pewnie nie jeden z w\u0119drowc\u00f3w polegnie), sk\u0105d wyruszymy szlakiem przez R\u00f3wniny Sciepy Natakse (gdzie zweryfikuje na kt\u00f3rym z towarzyszy i towarzyszek mo\u017cemy polega\u0107) aby dotrze\u0107 […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/09/2023.09.23-portret-1-CmJapJ.tmp_.png","url":"https://www.bstok.pl/impreza/pora-na-przygode-dj-ortiz/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-23T21:00:00+00:00","endDate":"2023-09-24T05:00:00+00:00","location":{"@type":"Place","name":"Zmiana Klimatu","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/zmiana-klimatu/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"Warszawska 6","addressLocality":"Bia\u0142ystok","postalCode":"15-063","addressCountry":"PL"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.13537360000000120408003567717969417572021484375,"longitude":23.1661083999999988236595527268946170806884765625},"telephone":"","sameAs":"https://zmianaklimatu.eu/miejsce-wydarzenia/zmiana-klimatu/"},"organizer":{"@type":"Person","name":"klub Zmiana Klimatu","description":"","url":"https://www.facebook.com/zmianaklimatu/","telephone":"","email":"","sameAs":"https://www.facebook.com/zmianaklimatu/"},"offers":{"@type":"Offer","price":"20","priceCurrency":"USD","url":"https://www.bstok.pl/impreza/pora-na-przygode-dj-ortiz/","category":"primary","availability":"inStock","validFrom":"1970-01-01T00:00:00+00:00"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"Koty 44 w ramach Filmowych Porank\u00f3w","description":"<p>Zapraszamy na kolejn\u0105 porcj\u0119 filmowych niespodzianek w nowej ods\u0142onie\u00a0Filmowe Poranki -\u00a044 Koty, cz. 1, w niedziel\u0119\u00a024 wrze\u015bnia\u00a0o godz. 10:30. Zaprezentujemy zestaw bajek: Piastunka Pilou Nowy przyjaciel Pilou Gazek, \u015bmierdz\u0105cy kotek Cyrk Mlekota i Czekota Peperita, mistrzyni kociej kuchni \u201e44 koty\u201d\u00a0to w\u0142oski serial animowany dla najm\u0142odszych widz\u00f3w. Jest to bajka o codziennych perypetiach czterech kot\u00f3w: Lampo, […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/09/helios_poranki_1920x1080_202309-24-09-.jpg","url":"https://www.bstok.pl/impreza/koty-44-w-ramach-filmowych-porankow/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-24T10:30:00+02:00","endDate":"2023-09-24T12:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"Kina Helios (Atrium Bia\u0142a, Galeria Alfa, Galeria Jurowiecka)","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/kina-helios-atrium-biala-galeria-alfa-galeria-jurowiecka/","address":{"@type":"PostalAddress","addressLocality":"Bia\u0142ystok","addressRegion":"podlaskie","addressCountry":"Polska"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.1324886000000020658262656070291996002197265625,"longitude":23.16884029999999938809196464717388153076171875},"telephone":"","sameAs":"https://www.helios.pl/46,Bialystok/StronaGlowna/"},"organizer":{"@type":"Person","name":"Kino Helios","description":"","url":"http://www.helios.pl","telephone":"516258879","email":"","sameAs":"http://www.helios.pl"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"Bajka o rybaku i rybce","description":"<p>Ilu ludzi, tyle \u017cycze\u0144! Bo ka\u017cdy z nas ma przecie\u017c swoje marzenia (to te najwi\u0119ksze), swoje pragnienia (to te ciut mniejsze) oraz zachcianki, czyli male\u0144stwa, kt\u00f3re szepcz\u0105 nam do ucha, \u017ce co\u015b by\u015bmy zjedli, co\u015b chcieli dosta\u0107... Rybak zachcianek nie mia\u0142. Mia\u0142 za to wiecznie niezadowolon\u0105 \u017con\u0119, kt\u00f3ra wci\u0105\u017c chcia\u0142a wi\u0119cej i wi\u0119cej. Na szcz\u0119\u015bcie […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2022/09/bajak-o-rybaku-i-zlotej-rybce-plakat.jpg","url":"https://www.bstok.pl/impreza/bajka-o-rybaku-i-rybce/2023-09-24/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-24T11:00:00+02:00","endDate":"2023-09-24T11:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"BTL","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/btl/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. Konstantego Kalinowskiego 1","addressLocality":"Bia\u0142ystok","postalCode":"15-001"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.13097160000000229729266720823943614959716796875,"longitude":23.15040760000000119589458336122334003448486328125},"telephone":"85 742 50 31","sameAs":""},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"KRZYSZTOF DAUKSZEWICZ","description":"<p>Krzysztof Daukszewicz stale aktualizuje zas\u00f3b swoich piosenek i dowcip\u00f3w, a ma ich pewnie setki. Satyryk opisuje i wy\u015bmiewa od dziesi\u0119cioleci absurdy, do kt\u00f3rych dochodzi na co dzie\u0144 w kraju nad Wis\u0142\u0105. Podczas wydarzenia arty\u015bcie towarzyszy\u0107 b\u0119dzie pianista Mieczys\u0142aw Grochowski.</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/09/6499627c652f0648a09f8f56_Untitled20design20-202022-06-10T135813.844-E5JjGt.tmp_.jpg","url":"https://www.bstok.pl/impreza/krzysztof-daukszewicz-2/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-24T16:00:00+02:00","endDate":"2023-09-24T16:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"NIETeatr","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/nieteatr/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. Sienkiewicza 4","addressLocality":"Bia\u0142ystok","addressRegion":"Podlaskie","postalCode":"15-092","addressCountry":"Polska"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.13284420000000096706571639515459537506103515625,"longitude":23.161190399999998845714799244888126850128173828125},"telephone":"667 922 939","sameAs":"https://www.nieteatr.pl/"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"Anna Wyszkoni","description":"<p>Koncert "Ania Wyszkoni - 25 lat" to eleganckie widowisko muzyczne, okraszone wyj\u0105tkow\u0105 aran\u017cacj\u0105 wizualn\u0105, kt\u00f3ra zabierze Was w dwugodzinn\u0105 podr\u00f3\u017c pe\u0142n\u0105 wzrusze\u0144, rado\u015bci i przyjemnych emocji.Podczas trasy z okazji 25-lecia na scenie us\u0142yszycie doskonale Wam znane hity wokalistki, takie jak "Z cisz\u0105 po\u015br\u00f3d czterech \u015bcian", "Oczy szeroko zamkni\u0119te", "Wiem, \u017ce jeste\u015b tam", "Agnieszka ju\u017c dawno...", […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/07/qol9zlvprrlhti5m-sWbtac.tmp_.webp","url":"https://www.bstok.pl/impreza/anna-wyszkoni/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-24T18:00:00+02:00","endDate":"2023-09-24T18:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"Opera i Filharmonia Podlaska – ul. Odeska","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/opera-i-filharmonia-podlaska-ul-odeska/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. Odeska 1","addressLocality":"Bia\u0142ystok","postalCode":"15-406","addressCountry":"Polska"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.12962850000000258887666859664022922515869140625,"longitude":23.1498342000000008056304068304598331451416015625},"telephone":"85 732 23 31","sameAs":"https://www.oifp.eu/kalendarz/"},"offers":{"@type":"Offer","price":"120","priceCurrency":"USD","url":"https://www.bstok.pl/impreza/anna-wyszkoni/","category":"primary","availability":"inStock","validFrom":"1970-01-01T00:00:00+00:00"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"Seans w ramach Kina Konesera. Turkusowa suknia","description":"<p>Mina i Halim, ma\u0142\u017ce\u0144stwo z wieloletnim sta\u017cem, prowadzi niewielki zak\u0142ad krawiecki w maroka\u0144skim mie\u015bcie Sala. O talencie m\u0119\u017cczyzny, a zw\u0142aszcza niezwyk\u0142ym hafcie, jakim ozdabia tradycyjne, szyte przez siebie stroje, jest na tyle g\u0142o\u015bno, \u017ce kolejne zam\u00f3wienia znacznie przekraczaj\u0105 jego mo\u017cliwo\u015bci. Sytuacja zmusza Halima, by zatrudni\u0142 m\u0142odego pomocnika, cho\u0107 pocz\u0105tkowo nie jest do tego przekonany. Ostatecznie […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/09/helios_KK_full_screen_202308_1200x900px_v02_Turkusowasuknia.jpg","url":"https://www.bstok.pl/impreza/seans-w-ramach-kina-konesera-turkusowa-suknia/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-25T18:00:00+02:00","endDate":"2023-09-25T20:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"Kino Helios Bia\u0142ystok Alfa","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/kino-helios-bialystok-alfa/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. \u015awi\u0119toja\u0144ska 15","addressLocality":"Bia\u0142ystok","postalCode":"15-227","addressCountry":"Polska"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.12531129999999990332071320153772830963134765625,"longitude":23.168707500000000010231815394945442676544189453125},"telephone":"85 741 13 56","sameAs":"https://www.helios.pl/26,Bialystok/StronaGlowna/"},"organizer":{"@type":"Person","name":"Kino Helios","description":"","url":"http://www.helios.pl","telephone":"516258879","email":"","sameAs":"http://www.helios.pl"},"performer":"Organization"}]

ZIELONA GRANICA

Kina Helios (Atrium Biała, Galeria Alfa, Galeria Jurowiecka) Białystok, podlaskie

„Zielona granica”, najnowsze dzieło trzykrotnie nominowanej do Oscara Agnieszki Holland, to opowieść o tym, że każdy z nas może nieoczekiwanie znaleźć się w sytuacji granicznej i dokonywać wyborów pomiędzy dobrem a złem. Nowy film reżyserki głośnych obrazów: „W ciemności”, „Europa, Europa”, „Pokot” i nagrodzonego Złotymi Lwami filmu „Obywatel Jones” uświadamia nam, że dyskusja o wyborach […]

NIEZNISZCZALNI 4

Kina Helios (Atrium Biała, Galeria Alfa, Galeria Jurowiecka) Białystok, podlaskie

Lee Christmas i Barney Ross po raz kolejny zwołują ekipę topowych najemników, by stanąć do walki z wyjątkowo bezwzględnym wrogiem. Niezniszczalni wkraczają do akcji zawsze, gdy wszystkie inne środki zawodzą. Tym razem jednak stara gwardia nie wystarczy. Do zespołu twardzieli dołącza młode pokolenie reprezentujące nowe style walki, inną taktykę i metody działania. Muszą odbić z […]

KOSMICI W MOJEJ SZKOLE

Kina Helios (Atrium Biała, Galeria Alfa, Galeria Jurowiecka) Białystok, podlaskie

W wyniku kosmicznej anomalii statek Sił Obrony Galaktyki i jego miniaturowa załoga – Gus, Max i Sophie trafiają do wnętrza mózgu 16-letniego ucznia – Normana. Od teraz widzą i słyszą wszystko to co nastolatek. A to dopiero początek kłopotów, bo dzielni kosmici są w trakcie misji, od której zależy dobro i przyszłość Wszechświata. Teraz, aby […]

Recurring Event Boeing, Boeing

Boeing, Boeing

Aula Widowiskowa im. Janusza Korczaka Wydziału Nauk o Edukacji ul. Świerkowa 20/Budynek C, Białystok, Podlaskie

Czy poligamia jest w ogóle możliwa? Tak, jeśli tylko umie się dobrze planować… A Maks jest w tym prawdziwym ekspertem: w swoim notesie skrzętnie zapisuje godziny odlotu i przylotu kolejnych samolotów, bo każda z jego trzech narzeczonych (Jola, Johana i Janet) to stewardessa innych linii lotniczych. Wszystko układa się świetnie, dopóki na horyzoncie nie pojawia […]

Spojrzenie – wystawa Grupy FOTOspółdzielnia

Spodki PIK ul. św. Rocha 14, Białystok, Podlaskie

Prezentacja możliwości twórczych grupy Wystawa stanowi podsumowanie kilku lat pracy nad indywidualnym wyrazem artystycznym każdego twórcy. Prezentuje prace w technikach tradycyjnych (analog, guma) oraz cyfrowe, multiekspozycje, a nawet sztuczną inteligencję. W czasie trwania wystawy FOTOspółdzielnia zaprasza na zorganizowane pokazy otwarte, na których będzie można zapoznać się z różnymi technikami fotograficznymi. Dodatkowo zaprezentowane zostaną zabytkowe aparaty […]

Hotel Ritz. Musical

BTL ul. Konstantego Kalinowskiego 1, Białystok

Międzywojenny Białystok, a w nim HOTEL RITZ i wielkie wydarzenie, atrakcja na skalę wszechświatową - występ kobiety-muchy! Ścianołazka bez żadnych zabezpieczeń wykona wejście po  fasadzie hotelu, a na jej występ ściąga gwiazdozbiór towarzyski II Rzeczypospolitej: pułkownik Kawelin, współzałożyciel Jagiellonii i stały bywalec Ritza; książę Jusupow, bogatszy niż kiedyś car zabójca Rasputina; gwiazda światowego kina, białostoczanka […]

Musical Jam Live

NIETeatr ul. Sienkiewicza 4, Białystok, Podlaskie

Ona ma w swoim dorobku rolę Madame Giry w "Upiorze w operze" czy Diany Goodman w "next to normal", on to związany m. in. ze Studiem Accantus pierwszy w Polsce certyfikowany trener metody pracy z głosem Estill Voice Training. Karina Komendera do naszego cyklu Musical Jam Live zaprasza bardzo ciekawe osobowości, więc nie będzie inaczej […]

zł80

DREAM OF YOU – Kasia Walczak, Kamil Dominiak i Karina Komendera | Musical Jam Live VIII

NIETeatr ul. Sienkiewicza 4, Białystok, Podlaskie

Ona ma w swoim dorobku rolę Madame Giry w „Upiorze w operze” czy Diany Goodman w „next to normal”, on to związany m. in. ze Studiem Accantus pierwszy w Polsce certyfikowany trener metody pracy z głosem Estill Voice Training. Karina Komendera do naszego cyklu Musical Jam Live zaprasza bardzo ciekawe osobowości, więc nie będzie inaczej […]

BYŁAŚ SERCA BITEM # DJ ESDWA

Zmiana Klimatu Warszawska 6, Białystok

Wspólnie poszybujemy przez pełny pokus i zwodniczych pułapek okres między dniami tygodnia przepełnionych stresami, a bezpieczną przystanią weekendowego relaksu. Dobrze zgra te przejście, podobnie jak i muzyczne bity, bujające sample i wbijające się pamięć refreny nie kto inny, jak nasz przyjaciel oraz dźwiękowy autorytet – DJ ESDWA. Wykorzysta w tym celu całą swoją, gromadzoną przez […]

20zł
Recurring Event Misiaczek

Misiaczek

BTL ul. Konstantego Kalinowskiego 1, Białystok

"Każdy z Niedźwiedzi - fakt to nienowy, Zapada w zimie w swój sen zimowy…" Lecz co gdy jeden z nich nie może zasnąć? O tym właśnie wielkim problemie małych niedźwiadków opowiada "Misiaczek" - sztuka Marty Guśniowskiej, skierowana do naj-najmłodszej widowni. Czy Misiaczkowi uda się w końcu zasnąć? Czy cenne lekarstwo na sen przyniesie Sroka? Wiewiórka? […]

Audiencja III, czyli raj Eskimosów

NIETeatr ul. Sienkiewicza 4, Białystok, Podlaskie

Bogusław Schaeffer obok Gombrowicza, Różewicza czy Mrożka jest uznawany za jednego z najbardziej odkrywczych współczesnych dramaturgów polskich. " Audiencja III czyli Raj Eskimosów" powstała w 1964 roku. Na scenie zobaczymy Marcela Wiercichowskiego, który uwiódł nas swoją rolą w spektaklu "El Credtito" oraz Katarzynę Michalską, która nas oczaruje po raz pierwszy. Oboje po mistrzowsku opanowali technikę […]

zł85

Audiencja III czyli Raj Eskimosów – spektakl | Marcel Wiercichowski i Katarzyna Michalska

NIETeatr ul. Sienkiewicza 4, Białystok, Podlaskie

"Piszę sztuki dla marzycieli(...)" - mawiał autor "Raju Eskimosów", jeden z najbardziej odkrywczych współczesnych dramaturgów polskich. „ Audiencja III czyli Raj Eskimosów” powstała w 1964 roku, ale w dowcipny sposób zderza ludzi i sytuację, co czyni ją ponadczasową. Na scenie zobaczymy Marcela Wiercichowskiego, który uwiódł nas swoją rolą w spektaklu „El Credtito” oraz Katarzynę Michalską, […]

Recurring Event Bóg mordoru

Bóg mordoru

Uniwersyteckie Centrum Kultury ul. Ciołkowskiego 1N, Białystok

Sztuka w błyskotliwy sposób obnaża ludzkie słabości. Przyczyną całego zamieszania jest bójka dwóch chłopców, która staje się pretekstem do spotkania rodziców pragnących kulturalnie rozwiązać konflikt. Jednak konfrontacja zamienia się w istne piekło… „Bóg mordu” bywa nazywany teatrem nerwów, ponieważ to właśnie one rządzą bohaterami. Konwenanse w jakich zostali wychowani powodują, że teoretycznie wiedzą, jak mają […]

BROADWAY DANCE CLUB

Opera i Filharmonia Podlaska - ul. Odeska ul. Odeska 1, Białystok

BROADWAY DANCE CLUB, widowisko wokalno-taneczne 23.09.2023, godz. 20.00 30.09.2023, godz. 19.00 01.10.2023, godz. 18.00 14.10.2023, godz. 19.00 15.10.2023, godz. 18.00 Duża Scena, ul. Odeska 1 Czas trwania: ok. 2 godzin (z przerwą) Po raz kolejny przy Odeskiej wspaniałe widowisko „Broadway Dance Club”! Muzyka i światło. Śpiew i taniec. Roztańczone broadwayowskie show w Operze i Filharmonii […]

PORA NA PRZYGODĘ # DJ ORTIZ

Zmiana Klimatu Warszawska 6, Białystok

Znów zbieramy drużynę aby wyruszyć w drogę pełną weekendowych przygód i ekscesów! Udamy się przez Pola Monopolowe (które obnażą nasze najskrytsze pragnienia) do Kopalni Zamocnych Biforów pod Górą Polm’Oss (gdzie pewnie nie jeden z wędrowców polegnie), skąd wyruszymy szlakiem przez Równiny Sciepy Natakse (gdzie zweryfikuje na którym z towarzyszy i towarzyszek możemy polegać) aby dotrzeć […]

20zł

Koty 44 w ramach Filmowych Poranków

Kina Helios (Atrium Biała, Galeria Alfa, Galeria Jurowiecka) Białystok, podlaskie

Zapraszamy na kolejną porcję filmowych niespodzianek w nowej odsłonie Filmowe Poranki - 44 Koty, cz. 1, w niedzielę 24 września o godz. 10:30. Zaprezentujemy zestaw bajek: Piastunka Pilou Nowy przyjaciel Pilou Gazek, śmierdzący kotek Cyrk Mlekota i Czekota Peperita, mistrzyni kociej kuchni „44 koty” to włoski serial animowany dla najmłodszych widzów. Jest to bajka o codziennych perypetiach czterech kotów: Lampo, […]

Bajka o rybaku i rybce

BTL ul. Konstantego Kalinowskiego 1, Białystok

Ilu ludzi, tyle życzeń! Bo każdy z nas ma przecież swoje marzenia (to te największe), swoje pragnienia (to te ciut mniejsze) oraz zachcianki, czyli maleństwa, które szepczą nam do ucha, że coś byśmy zjedli, coś chcieli dostać... Rybak zachcianek nie miał. Miał za to wiecznie niezadowoloną żonę, która wciąż chciała więcej i więcej. Na szczęście […]

KRZYSZTOF DAUKSZEWICZ

NIETeatr ul. Sienkiewicza 4, Białystok, Podlaskie

Krzysztof Daukszewicz stale aktualizuje zasób swoich piosenek i dowcipów, a ma ich pewnie setki. Satyryk opisuje i wyśmiewa od dziesięcioleci absurdy, do których dochodzi na co dzień w kraju nad Wisłą. Podczas wydarzenia artyście towarzyszyć będzie pianista Mieczysław Grochowski.

Anna Wyszkoni

Opera i Filharmonia Podlaska - ul. Odeska ul. Odeska 1, Białystok

Koncert "Ania Wyszkoni - 25 lat" to eleganckie widowisko muzyczne, okraszone wyjątkową aranżacją wizualną, która zabierze Was w dwugodzinną podróż pełną wzruszeń, radości i przyjemnych emocji.Podczas trasy z okazji 25-lecia na scenie usłyszycie doskonale Wam znane hity wokalistki, takie jak "Z ciszą pośród czterech ścian", "Oczy szeroko zamknięte", "Wiem, że jesteś tam", "Agnieszka już dawno...", […]

zł120

Seans w ramach Kina Konesera. Turkusowa suknia

Kino Helios Białystok Alfa ul. Świętojańska 15, Białystok

Mina i Halim, małżeństwo z wieloletnim stażem, prowadzi niewielki zakład krawiecki w marokańskim mieście Sala. O talencie mężczyzny, a zwłaszcza niezwykłym hafcie, jakim ozdabia tradycyjne, szyte przez siebie stroje, jest na tyle głośno, że kolejne zamówienia znacznie przekraczają jego możliwości. Sytuacja zmusza Halima, by zatrudnił młodego pomocnika, choć początkowo nie jest do tego przekonany. Ostatecznie […]

Reklama