Reklama

[{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"ZIELONA GRANICA","description":"<p>\u201eZielona granica\u201d, najnowsze dzie\u0142o trzykrotnie nominowanej do Oscara Agnieszki Holland, to opowie\u015b\u0107 o tym, \u017ce ka\u017cdy z nas mo\u017ce nieoczekiwanie znale\u017a\u0107 si\u0119 w sytuacji granicznej i dokonywa\u0107 wybor\u00f3w pomi\u0119dzy dobrem […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZIELONA-GRANICA.jpg","url":"https://www.bstok.pl/impreza/zielona-granica/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-22T06:00:00+02:00","endDate":"2023-09-29T05:59:59+02:00","location":{"@type":"Place","name":"Kina Helios (Atrium Bia\u0142a, Galeria Alfa, Galeria Jurowiecka)","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/kina-helios-atrium-biala-galeria-alfa-galeria-jurowiecka/","address":{"@type":"PostalAddress","addressLocality":"Bia\u0142ystok","addressRegion":"podlaskie","addressCountry":"Polska"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.1324886000000020658262656070291996002197265625,"longitude":23.16884029999999938809196464717388153076171875},"telephone":"","sameAs":"https://www.helios.pl/46,Bialystok/StronaGlowna/"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"NIEZNISZCZALNI 4","description":"<p>Lee Christmas i Barney Ross po raz kolejny zwo\u0142uj\u0105 ekip\u0119 topowych najemnik\u00f3w, by stan\u0105\u0107 do walki z wyj\u0105tkowo bezwzgl\u0119dnym wrogiem. Niezniszczalni wkraczaj\u0105 do akcji zawsze, gdy wszystkie inne \u015brodki zawodz\u0105. […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/09/NIEZNISZCZALNI-4.jpg","url":"https://www.bstok.pl/impreza/niezniszczalni-4/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-22T06:00:00+02:00","endDate":"2023-09-29T05:59:59+02:00","location":{"@type":"Place","name":"Kina Helios (Atrium Bia\u0142a, Galeria Alfa, Galeria Jurowiecka)","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/kina-helios-atrium-biala-galeria-alfa-galeria-jurowiecka/","address":{"@type":"PostalAddress","addressLocality":"Bia\u0142ystok","addressRegion":"podlaskie","addressCountry":"Polska"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.1324886000000020658262656070291996002197265625,"longitude":23.16884029999999938809196464717388153076171875},"telephone":"","sameAs":"https://www.helios.pl/46,Bialystok/StronaGlowna/"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"KOSMICI W MOJEJ SZKOLE","description":"<p>W wyniku kosmicznej anomalii statek Si\u0142 Obrony Galaktyki i jego miniaturowa za\u0142oga \u2013 Gus, Max i Sophie trafiaj\u0105 do wn\u0119trza m\u00f3zgu 16-letniego ucznia \u2013 Normana. Od teraz widz\u0105 i s\u0142ysz\u0105 […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/09/KOSMICI-W-MOJEJ-SZKOLE.jpg","url":"https://www.bstok.pl/impreza/kosmici-w-mojej-szkole/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-22T06:00:00+02:00","endDate":"2023-09-29T05:59:59+02:00","location":{"@type":"Place","name":"Kina Helios (Atrium Bia\u0142a, Galeria Alfa, Galeria Jurowiecka)","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/kina-helios-atrium-biala-galeria-alfa-galeria-jurowiecka/","address":{"@type":"PostalAddress","addressLocality":"Bia\u0142ystok","addressRegion":"podlaskie","addressCountry":"Polska"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.1324886000000020658262656070291996002197265625,"longitude":23.16884029999999938809196464717388153076171875},"telephone":"","sameAs":"https://www.helios.pl/46,Bialystok/StronaGlowna/"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"Boeing, Boeing","description":"<p>Czy poligamia jest w og\u00f3le mo\u017cliwa? Tak, je\u015bli tylko umie si\u0119 dobrze planowa\u0107\u2026 A Maks jest w tym prawdziwym ekspertem: w swoim notesie skrz\u0119tnie zapisuje godziny odlotu i przylotu kolejnych […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2022/02/Boeing_Boeing_1080_1080.jpg","url":"https://www.bstok.pl/impreza/boeing-boeing/2023-09-22/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-22T16:00:00+02:00","endDate":"2023-09-22T16:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"Aula Widowiskowa im. Janusza Korczaka Wydzia\u0142u Nauk o Edukacji","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/aula-widowiskowa-im-janusza-korczaka-wydzialu-nauk-o-edukacji/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. \u015awierkowa 20/Budynek C","addressLocality":"Bia\u0142ystok","addressRegion":"Podlaskie","postalCode":"15-328","addressCountry":"Polska"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.11394390000000242935129790566861629486083984375,"longitude":23.149093300000000539284883416257798671722412109375},"telephone":"85 745 73 90","sameAs":""},"organizer":{"@type":"Person","name":"Teatr Dramatyczny w Bia\u0142ymstoku","description":"","url":"https://dramatyczny.pl","telephone":"","email":"","sameAs":"https://dramatyczny.pl"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"Spojrzenie \u2013 wystawa Grupy FOTOsp\u00f3\u0142dzielnia","description":"<p>Prezentacja mo\u017cliwo\u015bci tw\u00f3rczych grupy Wystawa stanowi podsumowanie kilku lat pracy nad indywidualnym wyrazem artystycznym ka\u017cdego tw\u00f3rcy. Prezentuje prace w technikach tradycyjnych (analog, guma) oraz cyfrowe, multiekspozycje, a nawet sztuczn\u0105 inteligencj\u0119. […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/09/projekt-bez-nazwy-13-ptPHqQ.tmp_.jpg","url":"https://www.bstok.pl/impreza/spojrzenie-wystawa-grupy-fotospoldzielnia/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-22T18:00:00+02:00","endDate":"2023-09-22T18:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"Spodki PIK","description":"","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2022/03/spodki-JZcFmM.tmp_.jpg","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/spodki-pik/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. \u015bw. Rocha 14","addressLocality":"Bia\u0142ystok","addressRegion":"Podlaskie","postalCode":"15-879","addressCountry":"Poland"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.134714999999999918145476840436458587646484375,"longitude":23.1417679999999990059222909621894359588623046875},"telephone":"85 744 68 63","sameAs":"www.pikpodlaskie.pl"},"organizer":{"@type":"Person","name":"Podlaski Instytut Kultury w Bia\u0142ymstoku","description":"<p>Instytucja kultury wojew\u00f3dztwa Podlaskiego</p>\\n","url":"http://www.pikpodlaskie.pl","telephone":"504078846","email":"promocja@pikpodlaskie.pl","sameAs":"http://www.pikpodlaskie.pl"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"Hotel Ritz. Musical","description":"<p>Mi\u0119dzywojenny Bia\u0142ystok, a w nim HOTEL RITZ i wielkie wydarzenie, atrakcja na skal\u0119 wszech\u015bwiatow\u0105 - wyst\u0119p kobiety-muchy! \u015aciano\u0142azka bez \u017cadnych zabezpiecze\u0144 wykona wej\u015bcie po\u00a0 fasadzie hotelu, a na jej wyst\u0119p […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2022/11/plakat-ritz-scaled.jpg","url":"https://www.bstok.pl/impreza/hotel-ritz-musical/2023-09-22/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-22T19:00:00+02:00","endDate":"2023-09-22T19:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"BTL","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/btl/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. Konstantego Kalinowskiego 1","addressLocality":"Bia\u0142ystok","postalCode":"15-001"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.13097160000000229729266720823943614959716796875,"longitude":23.15040760000000119589458336122334003448486328125},"telephone":"85 742 50 31","sameAs":""},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"Musical Jam Live","description":"<p>Ona ma w swoim dorobku rol\u0119 Madame Giry w "Upiorze w operze" czy Diany Goodman w "next to normal", on to zwi\u0105zany m. in. ze Studiem Accantus pierwszy w Polsce […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/07/erj9360az1wbu1ef-VuwMlL.tmp_.webp","url":"https://www.bstok.pl/impreza/musical-jam-live/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-22T19:00:00+02:00","endDate":"2023-09-22T19:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"NIETeatr","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/nieteatr/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. Sienkiewicza 4","addressLocality":"Bia\u0142ystok","addressRegion":"Podlaskie","postalCode":"15-092","addressCountry":"Polska"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.13284420000000096706571639515459537506103515625,"longitude":23.161190399999998845714799244888126850128173828125},"telephone":"667 922 939","sameAs":"https://www.nieteatr.pl/"},"offers":{"@type":"Offer","price":"80","priceCurrency":"USD","url":"https://www.bstok.pl/impreza/musical-jam-live/","category":"primary","availability":"inStock","validFrom":"1970-01-01T00:00:00+00:00"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"DREAM OF YOU – Kasia Walczak, Kamil Dominiak i Karina Komendera | Musical Jam Live VIII","description":"<p>Ona ma w swoim dorobku rol\u0119 Madame Giry w \u201eUpiorze w operze\u201d czy Diany Goodman w \u201enext to normal\u201d, on to zwi\u0105zany m. in. ze Studiem Accantus pierwszy w Polsce […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/09/6499627c652f0648a09f91b3_Untitled20design20-202023-06-10T154919.770-D1PV4b.tmp_.png","url":"https://www.bstok.pl/impreza/dream-of-you-kasia-walczak-kamil-dominiak-i-karina-komendera-musical-jam-live-viii/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-22T19:00:00+02:00","endDate":"2023-09-22T19:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"NIETeatr","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/nieteatr/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. Sienkiewicza 4","addressLocality":"Bia\u0142ystok","addressRegion":"Podlaskie","postalCode":"15-092","addressCountry":"Polska"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.13284420000000096706571639515459537506103515625,"longitude":23.161190399999998845714799244888126850128173828125},"telephone":"667 922 939","sameAs":"https://www.nieteatr.pl/"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"BY\u0141A\u015a SERCA BITEM # DJ ESDWA","description":"<p>Wsp\u00f3lnie poszybujemy przez pe\u0142ny pokus i zwodniczych pu\u0142apek okres mi\u0119dzy dniami tygodnia przepe\u0142nionych stresami, a bezpieczn\u0105 przystani\u0105 weekendowego relaksu. Dobrze zgra te przej\u015bcie, podobnie jak i muzyczne bity, bujaj\u0105ce sample […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/09/2023.09.22-portret-ij5qQu.tmp_.png","url":"https://www.bstok.pl/impreza/bylas-serca-bitem-dj-esdwa/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-22T21:00:00+00:00","endDate":"2023-09-23T05:00:00+00:00","location":{"@type":"Place","name":"Zmiana Klimatu","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/zmiana-klimatu/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"Warszawska 6","addressLocality":"Bia\u0142ystok","postalCode":"15-063","addressCountry":"PL"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.13537360000000120408003567717969417572021484375,"longitude":23.1661083999999988236595527268946170806884765625},"telephone":"","sameAs":"https://zmianaklimatu.eu/miejsce-wydarzenia/zmiana-klimatu/"},"organizer":{"@type":"Person","name":"klub Zmiana Klimatu","description":"","url":"https://www.facebook.com/zmianaklimatu/","telephone":"","email":"","sameAs":"https://www.facebook.com/zmianaklimatu/"},"offers":{"@type":"Offer","price":"20","priceCurrency":"USD","url":"https://www.bstok.pl/impreza/bylas-serca-bitem-dj-esdwa/","category":"primary","availability":"inStock","validFrom":"1970-01-01T00:00:00+00:00"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"Misiaczek","description":"<p>"Ka\u017cdy z Nied\u017awiedzi - fakt to nienowy, Zapada w zimie w sw\u00f3j sen zimowy\u2026" Lecz co gdy jeden z nich nie mo\u017ce zasn\u0105\u0107? O tym w\u0142a\u015bnie wielkim problemie ma\u0142ych nied\u017awiadk\u00f3w […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2019/10/btl-misiaczek-19.jpg","url":"https://www.bstok.pl/impreza/misiaczek/2023-09-23/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-23T15:00:00+02:00","endDate":"2023-09-23T15:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"BTL","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/btl/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. Konstantego Kalinowskiego 1","addressLocality":"Bia\u0142ystok","postalCode":"15-001"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.13097160000000229729266720823943614959716796875,"longitude":23.15040760000000119589458336122334003448486328125},"telephone":"85 742 50 31","sameAs":""},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"Audiencja III, czyli raj Eskimos\u00f3w","description":"<p>Bogus\u0142aw Schaeffer obok Gombrowicza, R\u00f3\u017cewicza czy Mro\u017cka jest uznawany za jednego z najbardziej odkrywczych wsp\u00f3\u0142czesnych dramaturg\u00f3w polskich. " Audiencja III czyli Raj Eskimos\u00f3w" powsta\u0142a w 1964 roku. Na scenie zobaczymy […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/07/8ssoyoukzsvepc5p-zySsed.tmp_.webp","url":"https://www.bstok.pl/impreza/audiencja-iii-czyli-raj-eskimosow/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-23T19:00:00+02:00","endDate":"2023-09-23T19:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"NIETeatr","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/nieteatr/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. Sienkiewicza 4","addressLocality":"Bia\u0142ystok","addressRegion":"Podlaskie","postalCode":"15-092","addressCountry":"Polska"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.13284420000000096706571639515459537506103515625,"longitude":23.161190399999998845714799244888126850128173828125},"telephone":"667 922 939","sameAs":"https://www.nieteatr.pl/"},"offers":{"@type":"Offer","price":"85","priceCurrency":"USD","url":"https://www.bstok.pl/impreza/audiencja-iii-czyli-raj-eskimosow/","category":"primary","availability":"inStock","validFrom":"1970-01-01T00:00:00+00:00"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"Audiencja III czyli Raj Eskimos\u00f3w – spektakl | Marcel Wiercichowski i Katarzyna Michalska","description":"<p>"Pisz\u0119 sztuki dla marzycieli(...)" - mawia\u0142 autor "Raju Eskimos\u00f3w", jeden z najbardziej odkrywczych wsp\u00f3\u0142czesnych dramaturg\u00f3w polskich. \u201e Audiencja III czyli Raj Eskimos\u00f3w\u201d powsta\u0142a w 1964 roku, ale w dowcipny spos\u00f3b […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/09/6499627c652f0648a09f91b7_audiencja202poziom-nldIoi.tmp_.jpg","url":"https://www.bstok.pl/impreza/audiencja-iii-czyli-raj-eskimosow-spektakl-marcel-wiercichowski-i-katarzyna-michalska/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-23T19:00:00+02:00","endDate":"2023-09-23T19:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"NIETeatr","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/nieteatr/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. Sienkiewicza 4","addressLocality":"Bia\u0142ystok","addressRegion":"Podlaskie","postalCode":"15-092","addressCountry":"Polska"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.13284420000000096706571639515459537506103515625,"longitude":23.161190399999998845714799244888126850128173828125},"telephone":"667 922 939","sameAs":"https://www.nieteatr.pl/"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"B\u00f3g mordoru","description":"<p>Sztuka w b\u0142yskotliwy spos\u00f3b obna\u017ca ludzkie s\u0142abo\u015bci. Przyczyn\u0105 ca\u0142ego zamieszania jest b\u00f3jka dw\u00f3ch ch\u0142opc\u00f3w, kt\u00f3ra staje si\u0119 pretekstem do spotkania rodzic\u00f3w pragn\u0105cych kulturalnie rozwi\u0105za\u0107 konflikt. Jednak konfrontacja zamienia si\u0119 w […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2022/02/bog-mordoru.jpg","url":"https://www.bstok.pl/impreza/bog-mordoru/2023-09-23/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-23T19:30:00+02:00","endDate":"2023-09-23T19:30:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"Uniwersyteckie Centrum Kultury","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/uniwersyteckie-centrum-kultury/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. Cio\u0142kowskiego 1N","addressLocality":"Bia\u0142ystok","postalCode":"15-245"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.108341400000000476211425848305225372314453125,"longitude":23.1548896999999982426743372343480587005615234375},"telephone":"","sameAs":""},"organizer":{"@type":"Person","name":"Teatr Dramatyczny w Bia\u0142ymstoku","description":"","url":"https://dramatyczny.pl","telephone":"","email":"","sameAs":"https://dramatyczny.pl"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"BROADWAY DANCE CLUB","description":"<p>BROADWAY DANCE CLUB, widowisko wokalno-taneczne 23.09.2023, godz. 20.00 30.09.2023, godz. 19.00 01.10.2023, godz. 18.00 14.10.2023, godz. 19.00 15.10.2023, godz. 18.00 Du\u017ca Scena, ul. Odeska 1 Czas trwania: ok. 2 godzin […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/09/BDC_naglowek.png","url":"https://www.bstok.pl/impreza/broadway-dance-club/2023-09-23/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-23T20:00:00+02:00","endDate":"2023-09-23T20:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"Opera i Filharmonia Podlaska – ul. Odeska","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/opera-i-filharmonia-podlaska-ul-odeska/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. Odeska 1","addressLocality":"Bia\u0142ystok","postalCode":"15-406","addressCountry":"Polska"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.12962850000000258887666859664022922515869140625,"longitude":23.1498342000000008056304068304598331451416015625},"telephone":"85 732 23 31","sameAs":"https://www.oifp.eu/kalendarz/"},"organizer":{"@type":"Person","name":"Opera i Filharmonia Podlaska","description":"","url":"","telephone":"","email":"","sameAs":""},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"PORA NA PRZYGOD\u0118 # DJ ORTIZ","description":"<p>Zn\u00f3w zbieramy dru\u017cyn\u0119 aby wyruszy\u0107 w drog\u0119 pe\u0142n\u0105 weekendowych przyg\u00f3d i eksces\u00f3w! Udamy si\u0119 przez Pola Monopolowe (kt\u00f3re obna\u017c\u0105 nasze najskrytsze pragnienia) do Kopalni Zamocnych Bifor\u00f3w pod G\u00f3r\u0105 Polm\u2019Oss (gdzie […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/09/2023.09.23-portret-1-CmJapJ.tmp_.png","url":"https://www.bstok.pl/impreza/pora-na-przygode-dj-ortiz/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-23T21:00:00+00:00","endDate":"2023-09-24T05:00:00+00:00","location":{"@type":"Place","name":"Zmiana Klimatu","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/zmiana-klimatu/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"Warszawska 6","addressLocality":"Bia\u0142ystok","postalCode":"15-063","addressCountry":"PL"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.13537360000000120408003567717969417572021484375,"longitude":23.1661083999999988236595527268946170806884765625},"telephone":"","sameAs":"https://zmianaklimatu.eu/miejsce-wydarzenia/zmiana-klimatu/"},"organizer":{"@type":"Person","name":"klub Zmiana Klimatu","description":"","url":"https://www.facebook.com/zmianaklimatu/","telephone":"","email":"","sameAs":"https://www.facebook.com/zmianaklimatu/"},"offers":{"@type":"Offer","price":"20","priceCurrency":"USD","url":"https://www.bstok.pl/impreza/pora-na-przygode-dj-ortiz/","category":"primary","availability":"inStock","validFrom":"1970-01-01T00:00:00+00:00"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"Koty 44 w ramach Filmowych Porank\u00f3w","description":"<p>Zapraszamy na kolejn\u0105 porcj\u0119 filmowych niespodzianek w nowej ods\u0142onie\u00a0Filmowe Poranki -\u00a044 Koty, cz. 1, w niedziel\u0119\u00a024 wrze\u015bnia\u00a0o godz. 10:30. Zaprezentujemy zestaw bajek: Piastunka Pilou Nowy przyjaciel Pilou Gazek, \u015bmierdz\u0105cy kotek […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/09/helios_poranki_1920x1080_202309-24-09-.jpg","url":"https://www.bstok.pl/impreza/koty-44-w-ramach-filmowych-porankow/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-24T10:30:00+02:00","endDate":"2023-09-24T12:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"Kina Helios (Atrium Bia\u0142a, Galeria Alfa, Galeria Jurowiecka)","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/kina-helios-atrium-biala-galeria-alfa-galeria-jurowiecka/","address":{"@type":"PostalAddress","addressLocality":"Bia\u0142ystok","addressRegion":"podlaskie","addressCountry":"Polska"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.1324886000000020658262656070291996002197265625,"longitude":23.16884029999999938809196464717388153076171875},"telephone":"","sameAs":"https://www.helios.pl/46,Bialystok/StronaGlowna/"},"organizer":{"@type":"Person","name":"Kino Helios","description":"","url":"http://www.helios.pl","telephone":"516258879","email":"","sameAs":"http://www.helios.pl"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"Bajka o rybaku i rybce","description":"<p>Ilu ludzi, tyle \u017cycze\u0144! Bo ka\u017cdy z nas ma przecie\u017c swoje marzenia (to te najwi\u0119ksze), swoje pragnienia (to te ciut mniejsze) oraz zachcianki, czyli male\u0144stwa, kt\u00f3re szepcz\u0105 nam do ucha, […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2022/09/bajak-o-rybaku-i-zlotej-rybce-plakat.jpg","url":"https://www.bstok.pl/impreza/bajka-o-rybaku-i-rybce/2023-09-24/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-24T11:00:00+02:00","endDate":"2023-09-24T11:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"BTL","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/btl/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. Konstantego Kalinowskiego 1","addressLocality":"Bia\u0142ystok","postalCode":"15-001"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.13097160000000229729266720823943614959716796875,"longitude":23.15040760000000119589458336122334003448486328125},"telephone":"85 742 50 31","sameAs":""},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"KRZYSZTOF DAUKSZEWICZ","description":"<p>Krzysztof Daukszewicz stale aktualizuje zas\u00f3b swoich piosenek i dowcip\u00f3w, a ma ich pewnie setki. Satyryk opisuje i wy\u015bmiewa od dziesi\u0119cioleci absurdy, do kt\u00f3rych dochodzi na co dzie\u0144 w kraju nad […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/09/6499627c652f0648a09f8f56_Untitled20design20-202022-06-10T135813.844-E5JjGt.tmp_.jpg","url":"https://www.bstok.pl/impreza/krzysztof-daukszewicz-2/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-24T16:00:00+02:00","endDate":"2023-09-24T16:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"NIETeatr","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/nieteatr/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. Sienkiewicza 4","addressLocality":"Bia\u0142ystok","addressRegion":"Podlaskie","postalCode":"15-092","addressCountry":"Polska"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.13284420000000096706571639515459537506103515625,"longitude":23.161190399999998845714799244888126850128173828125},"telephone":"667 922 939","sameAs":"https://www.nieteatr.pl/"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"Anna Wyszkoni","description":"<p>Koncert "Ania Wyszkoni - 25 lat" to eleganckie widowisko muzyczne, okraszone wyj\u0105tkow\u0105 aran\u017cacj\u0105 wizualn\u0105, kt\u00f3ra zabierze Was w dwugodzinn\u0105 podr\u00f3\u017c pe\u0142n\u0105 wzrusze\u0144, rado\u015bci i przyjemnych emocji.Podczas trasy z okazji 25-lecia […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/07/qol9zlvprrlhti5m-sWbtac.tmp_.webp","url":"https://www.bstok.pl/impreza/anna-wyszkoni/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-24T18:00:00+02:00","endDate":"2023-09-24T18:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"Opera i Filharmonia Podlaska – ul. Odeska","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/opera-i-filharmonia-podlaska-ul-odeska/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. Odeska 1","addressLocality":"Bia\u0142ystok","postalCode":"15-406","addressCountry":"Polska"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.12962850000000258887666859664022922515869140625,"longitude":23.1498342000000008056304068304598331451416015625},"telephone":"85 732 23 31","sameAs":"https://www.oifp.eu/kalendarz/"},"offers":{"@type":"Offer","price":"120","priceCurrency":"USD","url":"https://www.bstok.pl/impreza/anna-wyszkoni/","category":"primary","availability":"inStock","validFrom":"1970-01-01T00:00:00+00:00"},"performer":"Organization"},{"@context":"http://schema.org","@type":"Event","name":"Seans w ramach Kina Konesera. Turkusowa suknia","description":"<p>Mina i Halim, ma\u0142\u017ce\u0144stwo z wieloletnim sta\u017cem, prowadzi niewielki zak\u0142ad krawiecki w maroka\u0144skim mie\u015bcie Sala. O talencie m\u0119\u017cczyzny, a zw\u0142aszcza niezwyk\u0142ym hafcie, jakim ozdabia tradycyjne, szyte przez siebie stroje, jest […]</p>\\n","image":"https://www.bstok.pl/wp-content/uploads/2023/09/helios_KK_full_screen_202308_1200x900px_v02_Turkusowasuknia.jpg","url":"https://www.bstok.pl/impreza/seans-w-ramach-kina-konesera-turkusowa-suknia/","eventAttendanceMode":"https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode","startDate":"2023-09-25T18:00:00+02:00","endDate":"2023-09-25T20:00:00+02:00","location":{"@type":"Place","name":"Kino Helios Bia\u0142ystok Alfa","description":"","url":"https://www.bstok.pl/miejsce-wydarzenia/kino-helios-bialystok-alfa/","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ul. \u015awi\u0119toja\u0144ska 15","addressLocality":"Bia\u0142ystok","postalCode":"15-227","addressCountry":"Polska"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":53.12531129999999990332071320153772830963134765625,"longitude":23.168707500000000010231815394945442676544189453125},"telephone":"85 741 13 56","sameAs":"https://www.helios.pl/26,Bialystok/StronaGlowna/"},"organizer":{"@type":"Person","name":"Kino Helios","description":"","url":"http://www.helios.pl","telephone":"516258879","email":"","sameAs":"http://www.helios.pl"},"performer":"Organization"}]

ZIELONA GRANICA

Kina Helios (Atrium Biała, Galeria Alfa, Galeria Jurowiecka) Białystok, podlaskie

„Zielona granica”, najnowsze dzieło trzykrotnie nominowanej do Oscara Agnieszki Holland, to opowieść o tym, że każdy z nas może nieoczekiwanie znaleźć się w sytuacji granicznej i dokonywać wyborów pomiędzy dobrem […]

NIEZNISZCZALNI 4

Kina Helios (Atrium Biała, Galeria Alfa, Galeria Jurowiecka) Białystok, podlaskie

Lee Christmas i Barney Ross po raz kolejny zwołują ekipę topowych najemników, by stanąć do walki z wyjątkowo bezwzględnym wrogiem. Niezniszczalni wkraczają do akcji zawsze, gdy wszystkie inne środki zawodzą. […]

KOSMICI W MOJEJ SZKOLE

Kina Helios (Atrium Biała, Galeria Alfa, Galeria Jurowiecka) Białystok, podlaskie

W wyniku kosmicznej anomalii statek Sił Obrony Galaktyki i jego miniaturowa załoga – Gus, Max i Sophie trafiają do wnętrza mózgu 16-letniego ucznia – Normana. Od teraz widzą i słyszą […]

Recurring Event Boeing, Boeing

Boeing, Boeing

Aula Widowiskowa im. Janusza Korczaka Wydziału Nauk o Edukacji ul. Świerkowa 20/Budynek C, Białystok, Podlaskie

Czy poligamia jest w ogóle możliwa? Tak, jeśli tylko umie się dobrze planować… A Maks jest w tym prawdziwym ekspertem: w swoim notesie skrzętnie zapisuje godziny odlotu i przylotu kolejnych […]

Spojrzenie – wystawa Grupy FOTOspółdzielnia

Spodki PIK ul. św. Rocha 14, Białystok, Podlaskie

Prezentacja możliwości twórczych grupy Wystawa stanowi podsumowanie kilku lat pracy nad indywidualnym wyrazem artystycznym każdego twórcy. Prezentuje prace w technikach tradycyjnych (analog, guma) oraz cyfrowe, multiekspozycje, a nawet sztuczną inteligencję. […]

Hotel Ritz. Musical

BTL ul. Konstantego Kalinowskiego 1, Białystok

Międzywojenny Białystok, a w nim HOTEL RITZ i wielkie wydarzenie, atrakcja na skalę wszechświatową - występ kobiety-muchy! Ścianołazka bez żadnych zabezpieczeń wykona wejście po  fasadzie hotelu, a na jej występ […]

Musical Jam Live

NIETeatr ul. Sienkiewicza 4, Białystok, Podlaskie

Ona ma w swoim dorobku rolę Madame Giry w "Upiorze w operze" czy Diany Goodman w "next to normal", on to związany m. in. ze Studiem Accantus pierwszy w Polsce […]

zł80

BYŁAŚ SERCA BITEM # DJ ESDWA

Zmiana Klimatu Warszawska 6, Białystok

Wspólnie poszybujemy przez pełny pokus i zwodniczych pułapek okres między dniami tygodnia przepełnionych stresami, a bezpieczną przystanią weekendowego relaksu. Dobrze zgra te przejście, podobnie jak i muzyczne bity, bujające sample […]

20zł
Recurring Event Misiaczek

Misiaczek

BTL ul. Konstantego Kalinowskiego 1, Białystok

"Każdy z Niedźwiedzi - fakt to nienowy, Zapada w zimie w swój sen zimowy…" Lecz co gdy jeden z nich nie może zasnąć? O tym właśnie wielkim problemie małych niedźwiadków […]

Audiencja III, czyli raj Eskimosów

NIETeatr ul. Sienkiewicza 4, Białystok, Podlaskie

Bogusław Schaeffer obok Gombrowicza, Różewicza czy Mrożka jest uznawany za jednego z najbardziej odkrywczych współczesnych dramaturgów polskich. " Audiencja III czyli Raj Eskimosów" powstała w 1964 roku. Na scenie zobaczymy […]

zł85
Recurring Event Bóg mordoru

Bóg mordoru

Uniwersyteckie Centrum Kultury ul. Ciołkowskiego 1N, Białystok

Sztuka w błyskotliwy sposób obnaża ludzkie słabości. Przyczyną całego zamieszania jest bójka dwóch chłopców, która staje się pretekstem do spotkania rodziców pragnących kulturalnie rozwiązać konflikt. Jednak konfrontacja zamienia się w […]

BROADWAY DANCE CLUB

Opera i Filharmonia Podlaska - ul. Odeska ul. Odeska 1, Białystok

BROADWAY DANCE CLUB, widowisko wokalno-taneczne 23.09.2023, godz. 20.00 30.09.2023, godz. 19.00 01.10.2023, godz. 18.00 14.10.2023, godz. 19.00 15.10.2023, godz. 18.00 Duża Scena, ul. Odeska 1 Czas trwania: ok. 2 godzin […]

PORA NA PRZYGODĘ # DJ ORTIZ

Zmiana Klimatu Warszawska 6, Białystok

Znów zbieramy drużynę aby wyruszyć w drogę pełną weekendowych przygód i ekscesów! Udamy się przez Pola Monopolowe (które obnażą nasze najskrytsze pragnienia) do Kopalni Zamocnych Biforów pod Górą Polm’Oss (gdzie […]

20zł

Koty 44 w ramach Filmowych Poranków

Kina Helios (Atrium Biała, Galeria Alfa, Galeria Jurowiecka) Białystok, podlaskie

Zapraszamy na kolejną porcję filmowych niespodzianek w nowej odsłonie Filmowe Poranki - 44 Koty, cz. 1, w niedzielę 24 września o godz. 10:30. Zaprezentujemy zestaw bajek: Piastunka Pilou Nowy przyjaciel Pilou Gazek, śmierdzący kotek […]

Bajka o rybaku i rybce

BTL ul. Konstantego Kalinowskiego 1, Białystok

Ilu ludzi, tyle życzeń! Bo każdy z nas ma przecież swoje marzenia (to te największe), swoje pragnienia (to te ciut mniejsze) oraz zachcianki, czyli maleństwa, które szepczą nam do ucha, […]

KRZYSZTOF DAUKSZEWICZ

NIETeatr ul. Sienkiewicza 4, Białystok, Podlaskie

Krzysztof Daukszewicz stale aktualizuje zasób swoich piosenek i dowcipów, a ma ich pewnie setki. Satyryk opisuje i wyśmiewa od dziesięcioleci absurdy, do których dochodzi na co dzień w kraju nad […]

Anna Wyszkoni

Opera i Filharmonia Podlaska - ul. Odeska ul. Odeska 1, Białystok

Koncert "Ania Wyszkoni - 25 lat" to eleganckie widowisko muzyczne, okraszone wyjątkową aranżacją wizualną, która zabierze Was w dwugodzinną podróż pełną wzruszeń, radości i przyjemnych emocji.Podczas trasy z okazji 25-lecia […]

zł120

Seans w ramach Kina Konesera. Turkusowa suknia

Kino Helios Białystok Alfa ul. Świętojańska 15, Białystok

Mina i Halim, małżeństwo z wieloletnim stażem, prowadzi niewielki zakład krawiecki w marokańskim mieście Sala. O talencie mężczyzny, a zwłaszcza niezwykłym hafcie, jakim ozdabia tradycyjne, szyte przez siebie stroje, jest […]

Reklama