Reklama

Międzynarodowy projekt „Begin” podsumowany na łomżyńskiej uczelni

Projekt „Begin”, którego podsumowaniem była  konferencja pn. Zwiększanie miękkich umiejętności studentów i absolwentów szkół wyższych, realizowany był w ramach projektu Erasmusplus. Jak wyjaśniali liderzy przedsięwzięcia,  jego celem było opracowanie zestawu narzędzi, które zwiększą tzw. umiejętności miękkie studentów uczelni, a jednocześnie przyczynią się do zmniejszenia luki między kompetencjami oczekiwanymi na rynku pracy, a  oferowanymi przez szkolnictwo wyższe. W efekcie powstał materiał szkoleniowy, który będzie dostępny nie tylko dla uczestników projektu.         

– Pracodawcy często oczekują od potencjalnych pracowników np. doświadczenia zawodowego, czego młodzi ludzie po prostu nie mieli szans zdobyć. Nasz projekt wskazuje, że umiejętności miękkie mogą to doświadczenie zastąpić i pokazuje, jak to zrobić. Nasze programy szkoleniowe mają nie tylko wysoką jakość, ale i charakter uniwersalny, bo powstały na podstawie doświadczeń z odległych od siebie krajów Europy – tłumaczył prorektor MANS Ireneusz Żuchowski.      

Jego zdaniem, kilka lat realizacji projektu przewartościowało wiele doświadczeń. Zwłaszcza pandemia i zmiany technologiczne sprawiły, że niemal od nowa należy uczyć się komunikowania, zarządzania czasem, a także współdziałania w grupach.

tekst i fot.: Maciej Gryguc
red.: Barbara Likowska-Matys 

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama