Reklama

Międzynarodowe spotkanie ekspertów w dziedzinie prawa podatkowego

– Cieszę się, że Zarząd Województwa Podlaskiego wspiera Uniwersytet w Białymstoku nie tylko przy inwestycjach budowlanych czy w kwestii przekazywania środków europejskich na realizację projektów, ale również przy takich inicjatywach jakimi są konferencje naukowe. To w tych murach rozpatrywane są standardy stosowania prawa, rozstrzygane są problemy dotyczące interpretacji przepisów i to jest bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania samorządów, naszego społeczeństwa i całego państwa– mówił marszałek Artur Kosicki.

Pogratulował też władzom Wydziału Prawa UwB otrzymania najwyższej oceny w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej przyznanej w sierpniu przez Ministra Edukacji i Nauki. Od przyznanej kategorii zależy prestiż danej uczelni i jej pozycja w systemie polskiego szkolnictwa wyższego (przyp. red).

W otwarciu konferencji uczestniczyli m.in. prof. Leonard Etel, Prezes Międzynarodowego Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego oraz prof. Mariusz Popławski, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Dyskusja ekspertów zakończy się w środę, 21 września.

Cezary Rutkowski
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Piotr Januszewicz

Reklama