Reklama

Międzynarodowa konferencja naukowa: 1000 – 500 – 200 Kodeks Supraski

To kolejne wydarzenie poświęcone wyjątkowemu zabytkowi piśmiennictwa słowiańskiego, który przed dwoma wiekami został odnaleziony w supraskim monastyrze. Uroczysta inauguracja czterodniowego sympozjum odbędzie się w piątek (22.9) w Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku. Uroczystość będzie transmitowana w serwisie Facebook Województwa Podlaskiego od godz.18.15.


Program naukowy Konferencji:

Supraśl, 23-24 września 2023

Aula Akademii Supraskiej

Sobota, 23 września 2023

10.00 – Supraśl – Odsłonięcie Pomnika – Pulpitu oraz Tablicy pamiątkowej upamiętniających Rok Kodeksu Supraskiego w Województwie Podlaskim 2023 (Monaster Zwiastowania NMP w Supraślu)

Aula Akademii Supraskiej, Supraśl, ul. Klasztorna 1

Sesja I – Prowadzący Aleksander Naumow

11.00 – Przywitanie gości

11.20 – Светлина Николова – За параметрите на кирило-методиевските традиции в Европа – on line

11.40 – Сергей Ю. Темчин – Житийный раздел Супрасльской рукописи и Великие Минеи Четьи – on line

12.00 – Грета Стоянова – Насловите в мартироложките текстове от Супрасълския сборник – on line

12.20 – Нели Ганчева – Актуални проблеми на изследванията върху Супрасълския сборник

12.40 – Przerwa kawowa

Sesja II – Prowadząca Marzanna Kuczyńska

13.10 – Красимир Станчев – Уникат или част от комплект? Още веднъж за типологията на Супрасълския сборник

13.30 – Jerzy Ostapczuk – Nabożeństwa Tygodnia Męki Pańskiej i Paschalnego według Kodeksu Supraskiego i systemu czytań ewangelicznych

13.50 – Jan Stradomski – Martyrium Czterdziestu Męczenników z Sebasty w Kodeksie Supraskim i Berlińskim Damaskinie – kontynuacja czy dyskontynuacja dziedzictwa literatury starobułgarskiej?

Sesja III – Prowadzący Jerzy Ostapczuk

15.30 – Wanda Stępniak – Minczewa – Kodeks Supraski i jego odkrywca – ks. Michał Bobrowski.

15.50 – Eugeniusz Żuk – Nowe spojrzenie na biografię ks. Michała Bobrowskiego

16.10 – Antoni Mironowicz – Pisma metropolity Grzegorza Camblaka w zbiorach biblioteki supraskiej

16.30 – ks. Marek Ławreszuk – Supraski antologion liturgiczny w Biblii Mateusza Dziesiątego z 1507 roku – wstępna analiza i zagadnienia badawcze

16.50 – Dyskusja

17.15 – Koncert

Niedziela, 24 września 2023

Aula Akademii Supraskiej, Supraśl, ul. Klasztorna 1

Sesja IV – Prowadzący Jan Stradomski

11.00 – Aleksandra Sulikowska – Bełczowska – O zbędności obrazu. Na marginesach Kodeksu Supraskiego

11.20 – Славия Бърлиева – Супрасъл и полския културен маршрут „Св. Кирил и Методий”

11.40 – Aleksander Naumow – Cyrylica w Polsce

12.00 – Agata Kawecka, Ivan N. Petrov – Tekst Kodeksu Supraskiego na warsztacie polskich lingwistów

12.20 – Przerwa kawowa

Sesja V – Prowadząca Alicja Z. Nowak

13.00- ks. Jarosław Jóźwik – Uroczystości Kodeksu Supraskiego – refleksje organizatora obchodów

13.20 – ks. Henryk Paprocki – Przekład Kodeksu Supraskiego na j. polski – refleksje redaktora

13.40 – Jarosław Charkiewicz – Święta i Święci Kodeksu Supraskiego – refleksje autora

14.00 – Michał Uścinowicz – Muzyczny Kodeks Supraski – refleksje koordynatora

15.30 – Posadzenie pamiątkowego dębu przy Monasterze Zwiastowania NMP w Supraślu

16.00 – Uroczysty toast i dyskusja panelowa o międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej uczelni i instytucji

źródło: Fundacja OIKONOMOS
oprac.: Aneta Kursa
fot.: Kamil Timoszuk

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama