Reklama

Michałowo na mapie kulturalnej Województwa Podlaskiego Otwarcie PFDF – Niezbudka

3 czerwca o godz. 17 odbędzie się uroczyste otwarcie Pracowni Filmu, Dźwięku i Fotografii – Niezbudka w Michałowie (PFDF) przy ulicy Fabrycznej 33. Pomysłodawcą projektu jest Tomasz Wiśniewski, który zachęcił ideą i przekonał do jej realizacji Burmistrza Michałowa Marka Nazarko. Samorząd Gminy zaakceptował i zrealizował inwestycję. Wartość inwestycji to: 1 103 462, 69 PLN; wkład własny Gminy Michałowo: 558 931, 21 PLN; dofinansowanie: 544 531, 48 PLN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Na cele Galerii przeznaczony został stary budynek szkolny mieszczący w przeszłości pracownie zawodowe Zespołu Szkół w Michałowie. Budynek poddany został rozbudowie , przebudowie i ociepleniu. Wymieniono dach, wykonano nowe przyłącza wodne, kanalizacyjne, kotłownię, instalację teletechniczną. Przystosowano pomieszczenia do pełnienia nowych funkcji, zakupiono pełne wyposażenie na potrzeby galerii i pracowni. Inwestycja jest przystosowana do przyjęcia osób niepełnosprawnych. Remont drewnianego domu trwał prawie rok, ale efekty są imponujące. Miastu przybył kolejny, wyjątkowo urokliwy budynek.
Pracownia PFDF jest jedyną w swoim rodzaju galerią w Polsce. W skład zbiorów Galerii wchodzi kilkadziesiąt tysięcy muzealnej wartości eksponatów: zbiory topograficzne ( ok. 10 tys. oryginalnych pocztówek i starych fotografii), mapy, grafiki, szkice, znaczki pocztowe i inne dokumenty o charakterze archiwalnym (zbiory etnograficzne- ok. 10 tys. pocztówek i fotografii z ziem polskich, litewskich, ukraińskich, białoruskich i rosyjskich pokazujących mniejszości narodowe: Żydowskie, Białoruskie, Ukraińskie, Poleszuckie, Huculi, Bojkowskie, Litewskie, Łemkowskie, będą tam Romowie, Karaimi, Kurpie, Kaszubi, Rosjanie i Tatarzy). Galeria posiada również zbiory dotyczące okresu II Wojny Światowej – ok. 10 tys. oryginalnych fotografii wykonanych podczas II Wojny Światowej przez nienieckich żołnierzy (Wermachtu, Luftwaffe, SS), a także dorobek artystyczny kilku współczesnych już stowarzyszeń min.: Stowarzyszenia Edukacji Filmowej czy Stowarzyszenia Szukamy Polski. W stylowo wykończonym wnętrzu sali wystawowej rozmieszczonych jest 9 paneli interaktywnych zawierających 50 godz. materiału filmowego o problematyce kulturowej. Są to filmy historyczne, dokumenty o ciekawych ludziach województwa podlaskiego jak również o ciekawych a zapomnianych miejscach regionu. Prezentowane też będą filmy autorstwa twórców z Michałowa min. Bartka Tryzny, Łukasza Sakowicza i innych.
Wciąż trwają prace nad digitalizacją zbiorów i stworzeniem zasadniczej wystawy o wymiarze wielokulturowym, jak również nad zapełnianiem treścią paneli filmowych. Ten edukacyjno/dekoracyjny element będzie w przyszłości nieustannie udoskonalany- tworzący swego rodzaju żywą kronikę regionu.
– Kładziemy silny akcent na historię i twórczość kresów. W Galerii znajdą się materiały z Litwy, Ukrainy, Niemiec i Białorusi, ze szczególnym uwzględnieniem miast: Grodno, Wilno, Wołkowysk, Michałowo i Białystok- opowiada kierownik Galerii i pomysłodawca projektu pan Tomasz Wiśniewski- zaprezentujemy również fotografię współczesną pod roboczym tytułem ”Piękno Podlasia”. Ciekawostką dla zwiedzających będzie prezentacja w 3D pt. ”Architektura cerkwi drewnianych na Podlasiu” – wymienia kierownik Galerii.
Wielokulturowa galeria będzie budować pozytywny wizerunek Michałowa i Podlasia jako miejsca przyjaznego innym narodom i ich kulturom, dbającego o tradycję w szerszej, niż gmina skali- potwierdza Marek Nazarko Burmistrz Michałowa- Poprzez eksponowanie wielokulturowości ułatwiać będzie wzajemne zrozumienie i dialog kulturowy między krajami członkowskimi UE – Polską i Litwą, a krajami wschodnimi: Białorusią, Ukrainą i Rosją a także Izraelem.
Pracownia będzie działać w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie. W czerwcu czynna będzie bezpłatnie od wtorku do piątku, w godz. 09.00- 16.00 (na czas wakacji godziny otwarcia mogą ulec zmianie). Obok funkcji wystawienniczej Galeria spełniać będzie także cele edukacyjne, aktywizujące nie tylko lokalną młodzież, ale także wszelkiego rodzaju pasjonatów lokalnej historii. Planowana jest organizacja wystaw, warsztatów filmowych, fotograficznych i działań teatralnych.
Inwestycja z pewnością przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej Gminy Michałowo, poprzez rozwój oferty turystycznej i kulturalnej miasta.
Już dziś zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych, chętnych do wspólnych działań. https://www.bstok.pl/up/news/2415_1.jpg https://www.bstok.pl/up/news/2415_2.jpg

Reklama

Reklama