Reklama

Miasto Łomża z „olimpijskim” wsparciem

Środki w wysokości prawie 3,5 mln zł ma otrzymać Miasto Łomża z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hal sportowych o lekkiej konstrukcji przy II LO i „Wecie”. Oba projekty znalazły się na liście podmiotów pozytywnie zaopiniowanych do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

W ramach pierwszego naboru minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk podjął decyzję o dofinansowaniu budowy 360 hal kwotą ponad 730 mln zł. Celem programu „Olimpia” jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych. Wśród wariantów wykonawczych przyszkolnych hal „Olimpia” dopuszczalne są zadaszenie łukowe o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo z powłoką membranową, zadaszenie łukowe hali o konstrukcji metalowej z powłoką membranową lub zadaszenie metalowe o konstrukcji samonośnej wzniesione nad boiskami wielofunkcyjnymi o nawierzchni poliuretanowej lub z krótkiej trawy przeznaczonej dla takich boisk.

– Projektowana przez nas infrastruktura znacznie poprawi jakość realizowanych zajęć wychowania fizycznego w Łomży, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym oraz uatrakcyjni lekcje, głównie w zakresie gier zespołowych. Oba obiekty sportowe, które chcemy realizować w naszym mieście będą miały charakter ogólnodostępny i będą mogli z nich korzystać młodzi adepci futbolu zrzeszeni w klubach sportowych – mówi prezydent Mariusz Chrzanowski.

Zadanie dotyczące budowy hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy hali sportowej o lekkiej konstrukcji (drewno klejone z powłoką membranową) w miejscu istniejącego boiska wielofunkcyjnego wraz z mobilną strzelnicą laserową. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie zadaszenia boiska wielofunkcyjnego o wysokości ok. 10-11 metrów i dostosowane go do potrzeb uprawianych na boisku dyscyplin sportowych takich jak piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, mobilnej strzelnicy laserowej na 4 stanowiska strzeleckie wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz łącznika pomiędzy budynkiem szkoły, a projektowaną halą sportową. Planowana wartość inwestycji wynosi 2.242.857 zł, zaś przyznane dofinansowanie opiewa na kwotę 1.569.900 zł.

Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży dotyczy wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w zakresie powstania hali sportowej, w skład której wejdą boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem, jego zadaszenie o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo z powłoką membranową oraz mobilna strzelnica laserowa. W ramach prac ma powstać boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach pola gry 20 m x 40 m, dostosowane do dyscyplin sportowych takich jak: piłka ręczna, mini futbol, koszykówka, siatkówka, jego zadaszenie o wysokości ok. 10-11 m, dostosowane do potrzeb uprawianych na boisku dyscyplin sportowych i pełnionych funkcji oraz wirtualna strzelnica na 4 stanowiska strzeleckie wraz z niezbędnym wyposażeniem. Planowana wartość inwestycji to 2.671.428 zł, a przyznane dofinansowanie 1.869.900 zł.

Obie inwestycje mają być realizowane w przyszłym roku.

Reklama