Reklama

Medio-Mania z Bikont

  Medio-Mania to pięciodniowy cykl spotkań dotyczący dziennikarstwa przygotowany przez Stowarzyszenie „Fabryka Bestsellerów”. Wiele osób (nie tylko studentów) chciało poznać współautorkę opasłego tomu ”Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu” – Annę Bikont.

  Dziennikarka związana z ”Gazetą” już po raz kolejny przyjechała do Białegostoku na zaproszenie SKN INTEgRy. Tym razem prtekstem do spotkania stała się książka opisująca powojenne losy kilku najwybitniejszych polskich piór. Bikont wspólnie z Joanną Szcząsną same związane przed laty z tzw. opozycją demokratyczną najbardziej interesowało ”zaczadzenie” socrealizmem poźniejszych ”towarzyszy oporu”. A że do badań swych podeszły niezwykle rzetelnie książka od razu po wydaniu zyskała uznanie także wśród wykładowców literatury współczesnej.

  ”Lawina i kamienie” może stanowić wzór dziennikarskiej solidności. Zanim powstały obszerne esesje autorki przekopały wszystkie dostępne materiały w archiwach aby zrozumieć motywy decyzji pisarzy tak wybitnych jak Tadeusz Borowski czy Konwicki. Ich losy nadal budzą emocje i żywe zainteresowanie o czym świadczyć mogła wypełniona po brzegi sala UwB. Spotkanie prowadziła prof. Jolanta Sztachelska, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej naszego Uniwersytetu.

Miejski Portal Informacyjny bstok.pl jest patronem medialnym Medio-Manii

https://www.bstok.pl/up/news/1120_1.jpg https://www.bstok.pl/up/news/1120_2.jpg https://www.bstok.pl/up/news/1120_3.jpg

Reklama