Reklama

Marszałek nagrodził ludzi kultury Stypendia 2021 dla uczniów uzdolnionych artystycznie – informacja dot. rozliczenia Reportaż o …

Zajmują się różnymi dziedzinami kultury, ale łączy ich jedno: wszyscy wspaniale ją promują, upowszechniają i rozwijają. Spośród tegorocznych siedemnastu zgłoszeń wybrano osoby i stowarzyszenia, których działalność zarówno w obszarze artystycznym, jak i ochrony dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego, jest wyjątkowa. Każdy z laureatów otrzyma nagrodę finansową wysokości 9 tys. zł.

– Z roku na rok mamy coraz więcej wniosków o przyznanie tej nagrody. Za każdym razem stajemy przed naprawdę trudnym zadaniem, być wybrać twórców, którzy są najlepsi z najlepszych. Zawsze przekraczamy zaplanowaną kwotę i zwiększamy liczbę nagrodzonych – mówił marszałek Kosicki. – Cieszy mnie ogromnie, że mamy w Podlaskiem tylu wspaniałych ludzi kultury. Jestem zaszczycony, że mogę w imieniu władz województwa docenić wasze pasje, działalność, waszą wspaniałą pracę. 

Doroczna nagroda marszałka trafiła m.in. do aktora Rafała Gąsowskiego. Została przyznana „za dotychczasowe kreacje aktorskie stworzone na deskach Teatru Wierszalin w Supraślu, których większość stanowią role wybitne, wpływające na rozkwit sztuki aktorskiej w polskim teatrze”. O tym laureacie dr Elżbieta Morawiec, krytyk teatralny powiedziała: „drugiego takiego aktora nie ma w Polsce, a nawet i w Europie”.

– Z teatrem jest trochę tak, jak z piłką nożną, Gra cały zespół, a nagrody odbiera napastnik. Ja tę nagrodę dedykuję całemu zespołowi Teatru Wierszalin, bo teatr to gra zespołowa – mówił Rafał Gąsowski odbierając nagrodę.

Kolejny z nagrodzonych to ks. Jarosław Jóźwik, proboszcz parafii prawosławnej w Topilcu oraz Kanclerz Akademii Supraskiej. Doceniono jego zaangażowanie i dotychczasową pracę na rzecz społeczności lokalnej nie tylko w wymiarze duchowym, ale również artystycznym i kulturalnym.

– Ta nagroda to impuls do dalszego działania – zaznaczył ks. Jóźwik i podkreślił, że inspirację do swojej działalności czerpie przede wszystkim ze spotkań ze wspaniałymi ludźmi, podlaskimi artystami.

[21.12.2021] Gala nagród Marszałka Województwa Podlaskiego-17.jpg

Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, który uczestniczył w uroczystości podkreślał, że działalność ks. Jarosława jest nieoceniona. 

Nagrodę za całokształt działalności przede wszystkim w dziedzinie kultury, a także za pielęgnowanie i kształtowanie polskich wartości patriotycznych otrzymał dziennikarz, publicysta, autor wielu książek dotyczących między innymi lokalnej historii Zbigniew Tomasz Klimaszewski.

– W życiu każdego człowieka oprócz zdrowia najważniejsza jest miłość. Ja jestem zakochany w podlaskiej ziemi i w jej mieszkańcach. Dlatego szukam tych wspaniałych bohaterów naszej lokalnej historii – podkreślał laureat.

W gronie tegorocznych laureatów znalazł się także wybitny historyk literatury, krytyk, tłumacz, eseista, laureat wielu nagród literackich Waldemar Smaszcz, nagrodzony za całokształt „wybitnych osiągnięć literackich o istotnym znaczeniu dla kultury kraju i województwa podlaskiego”.

Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego otrzymała również znakomita wiolonczelistka  Zuzanna Sosnowska, doceniona za całokształt dotychczasowej działalności artystki w dziedzinie muzyki klasycznej.

Kolejnym laureatem nagrody jest Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach”, a także Mirosław Szymański – od 35 lat manager, kierownik artystyczny i choreograf Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Skowronki” z Brańska. Wyróżnienie przyznano również jednemu z najstarszych zespołów folklorystycznych w kraju: Zespołowi Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”.

Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawane są od 2000 r.

Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Mateusz Duchnowski

[21.12.2021] Gala nagród Marszałka Województwa Podlaskiego-29.jpg

Więcej informacji o tegorocznych laureatach nagrody w załączeniu.

 

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama