Reklama

Marszałek Kosicki na forum w Karpaczu: „Rozwój województwa to gra zespołowa”

Dyskusję zainicjowało zagadnienie współpracy pomiędzy samorządem województwa, a samorządami niższego szczebla. W tym kontekście marszałek Kosicki mówił o szeregu wspieranych przez zarząd województwa projektów, w tym dotyczących infrastruktury, czy kultury. Podkreślając wolę współpracy z samorządami gmin i powiatów mówił o funduszu stworzonym właśnie w tym celu.

– Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów, to narzędzie na wzór rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Zależało nam na tym, żeby wspierać mniejsze inwestycje, ale bardzo istotne z punktu widzenia powiatów, gmin, mające duże znaczenie dla lokalnych społeczności – mówił marszałek Artur Kosicki.

Podkreślił, że te „pieniądze pracują”: powstają nowe miejsca pracy, generowane są podatki.  

– Województwo podlaskie to my wszyscy. To nie tylko urząd marszałkowski, ale to także gminy i powiaty, czyli bratnie samorządy, z którymi musimy współpracować – uzupełnił koncepcję wicemarszałek Derehajło. – Stąd wszystkie projekty. Wszystko to po to, by stworzyć województwo, o jakim marzyliśmy dla siebie i naszych dzieci.

Aktywne wsparcie Województwa Podlaskiego dla samorządów niższego szczebla

Rolę wsparcia samorządu województwa potwierdził Piotr Rećko, starosta powiatu sokólskiego. Podkreślił, że bez tej pomocy niektóre z inicjatyw nie miałyby szans na realizację. To m.in. przedsięwzięcie dotyczące stworzenia kilku rodzinnych domów dziecka oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

–  Tutaj wsparcie urzędu marszałkowskiego oraz mądrość zarządu i komisji konkursowej, która wybrała te projekty do realizacji była bardzo potrzebna – powiedział starosta.

Z kolei Jan Perkowski, starosta białostocki, poinformował, że przy współpracy z województwem, samorządami gminnymi oraz powiatem sokólskim udało się wdrożyć bony szkoleniowe. To wsparcie dla pracowników, którzy mają możliwość zmienić swój zawód i dostosować swoje kwalifikacje do potrzeb rynku pracy.

Kształcenie młodzieży na potrzeby nowoczesnego przemysłu

Podczas dyskusji diagnozowano także problemy związane z kształceniem kadr oraz informatyzacją województwa.

– Technologia tak szybko się rozwija, że przez ostatnie lata szkoły nie przygotowywały do pracy w obecnych nowoczesnych warunkach. Słabą stroną kształcenia jest oddzielne działanie szkół. Dzięki współpracy z urzędem marszałkowskim przygotowaliśmy projekt, który jest projektem strategicznym. Tworzy system, gdzie na poziomie wszystkich powiatów usprawnimy kształcenie na potrzeby przemysłu – mówił Sebastian Rynkiewicz, prezes Klastra Obróbki Metali.

Wraz z Robertem Strzeleckim, prezesem grupy TenderHut, podkreślali, że pod względem gospodarczym, powstających tu innowacji, Podlaskie nie musi mieć kompleksów.

W naszym regionie jest naprawdę dużo firm, które są innowacyjne na skalę światową. Takimi firmami jeżeli chodzi o naszą grupę jest Holo4Med, który buduje platformy telemedyczne i m.in. wspiera rząd polski w budowaniu ich platform, czy też Holo4Lab, który z sukcesem buduje rozwiązania dla laboratoriów. Z jednej strony to wymaga specjalistów, a z drugiej strony innowacje też wymagają tego, żeby organizacje pozarządowe wspierały i promowały postęp technologiczny, bo do obecnej rzeczywistości, która się zmienia, należy ludzi przekonywać – mówił prezes największej firmy branży IT w województwie podlaskim.

Podsumowując panel marszałek Kosicki podkreślił, że rozwój województwa to gra zespołowa.

– W tej drużynie musi znaleźć się miejsce dla wszystkich: dla samorządów różnego szczebla, rządu, sektora prywatnego, nauki – mówił Artur Kosicki. – Współpracując możemy realizować naszą wizję pod hasłem Ambitne Podlaskie. Dlatego wybieramy takie projekty, które rzeczywiście są ambitne, innowacyjne i wpisują się w potencjał naszego regionu.

Cezary Rutkowski
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: UMWP

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama