Reklama

Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych

Kilkaset osób przeszło dziś (9 maja) przez centrum Białegostoku w Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. To wydarzenie jest organizowane po to, by zwrócić uwagę na problemy, jakim niepełnosprawni i ich rodziny muszą stawiać czoło każdego dnia. Oprócz bohaterów marszu szli ich bliscy, przyjaciele, opiekunowie. Tak jak każdego roku towarzyszyli im przedstawiciele Urzędu Miejskiego i władz Białegostoku.

Przy ul. Lipowej gromadzili się od godz. 9.30. Organizacje pozarządowe, instytucje prowadzące ośrodki opieki i terapii dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych przyprowadziły swoich podopiecznych. Przyszli uczniowie szkół specjalnych i rodzice ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. XVII Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych wyruszył o godz. 10.00. Wszyscy przeszli przez Rynek Kościuszki pod Ratusz. Głównym organizatorem dorocznego marszu jest Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni” i Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. W. Kikolskiego. Finansowo wspiera to wydarzenie Miasto Białystok.

O idei tego marszu staramy się pamiętać każdego dnia naszej pracy na rzecz miasta i mieszkańców, by ludziom niepełnosprawnym żyło się w Białymstoku jak najlepiej. Dlatego od wielu lat zmieniamy miasto likwidując bariery architektoniczne, a także podejmując działania zapobiegające dyskryminacji osób niepełnosprawnych – mówił zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz.

Po marszu na placu przed Ratuszem rozpoczął się festyn integracyjny. Na przybyłych czekało wiele atrakcji, m.in. występy wokalno-muzyczne, taneczne, gry oraz zabawy integracyjne. Nie zabrakło stoisk prezentujących dorobek osób niepełnosprawnych. Były też stoiska informacyjno-promocyjne szkół, instytucji, organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

Źródło: Urząd Miejski Białystok