Reklama

Maniac Gym – porozumienie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku

Właściciel Fitness Klubu Maniac Gym a jednocześnie wiceprezes ds. fitness Arkadiusz Leszczyński oraz wicemistrzyni świata w Fitness – dr Joanna Zapolska, podpisali porozumienia o współpracy i podejmowaniu wspólnych inicjatyw w zakresie badań naukowych oraz realizacji projektów naukowo-badawczych z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

Rozbudowa już istniejącego w Maniac Gym centrum badawczego stwarza możliwości kompleksowego nadzoru medyczno-treningowego w chorobach krążeniowych i otyłości. Jeszcze w tym roku część badawcza fitness klubu zostanie poszerzona o nowoczesne urządzenia do badań kardiologicznych, spirometrycznych, kalorymetrii i dokładnej analizy aktywności fizycznej za pomocą najnowocześniejszych urządzeń diagnozujących.

Wspólne inicjatywy z Uniwersytetem podejmowane będą w zakresie badań naukowych, realizacji projektów naukowo-badawczych i rozwoju programów dydaktycznych w oparciu o bazę techniczną Fitness Klubu. Jednym z celów jest podniesienia świadomości problematyki zapobiegania chorobom i promocji zdrowego stylu życia ludności całego regionu Podlasia i Polski.

Aktualnie realizowane są projekty badawcze w Klinice Kardiochirurgii i Kardiologii Inwazyjnej UMB obejmujące badania wpływu aktywności fizycznej fitness w profilaktyce chorób krążeniowych – u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową z towarzyszącą nadwagą i otyłością oraz pacjentów z chorobą wieńcową po zabiegach angioplastyki, pomostowaniu aortalno-wieńcowym i bypassach u osób z nadwaga i otyłością.

Od wielu lat w Maniac Gym prowadzone jest długofalowe leczenie pacjentów z nadwagą i otyłością Kliniki Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Dziecięcego Szpitala Klinicznego z wykorzystaniem bazy naukowej, badawczej i treningowej. W nowym roku akademickim zostaną również włączone badania aktywności fizycznej w schorzeniach endokrynologicznych.

Jest to jedyny ośrodek w Polsce oparty o bazę treningowo-badawczą klubu i zaplecze naukowe uczelni. Jednym z elementów współpracy będzie również prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów Zakładu Dietetyki przez dr Joannę Zapolską oraz udostępnienie części badawczej i treningowej klubu w ramach praktyk, staży studenckich, prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.