Reklama

Majówka z Podlaskim Instytutem Kultury Rockowania 2022. Termin zgłoszeń przedłużony do 4 maja Podlaski Instytut Kultury zaprasza…

Do wspólnego świętowania z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja zachęcają Podlaski Instytut Kultury wraz z Muzeum Podlaskim. 

Sejm Wielki uchwalił Konstytucję Rzeczpospolitej Obojga Narodów 3 maja 1791 roku. Była pierwszym tego rodzaju aktem prawnym w Europie oraz drugim na świecie po amerykańskiej. Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu czyniła dwuizbowy Sejm.

źródło: Podlaski Instytut Kultury
oprac.: Aneta Kursa

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama