Reklama

Łomżyński szpital w dobrej kondycji

Podsumowanie ubiegłego roku od strony finansowej, ale także ocena pacjentów – główne tematy środowego (24.05) posiedzenia Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Samorząd województwa reprezentują w radzie wicemarszałek Marek Olbryś, a także Dominik Maślach, dyrektor Departamentu Zdrowia urzędu marszałkowskiego.


– Dobre wyniki, dużo dobrej roboty. Tak w skrócie można ocenić to, co działo się w ubiegłym roku w naszym szpitalu pod zarządem dyrektora Jarosława Pokoleńczuka. Do największych pozytywów zaliczam także przywrócenie działalności oddziału dziecięcego – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś. 

Ze sprawozdania finansowego przedstawionego przez dyrektora i jego współpracowników wynika, że szpital osiągnął bilans na poziomie przeszło 220 mln zł przychodów i kosztów, osiągając niewielki (ok. 200 tys. zł) zysk.  

– Istotne jest to, że wynik finansowy za ubiegły rok jest dodatni, że cały czas posiadamy płynność finansową. Ryczałt mamy o 25 procent wyższy niż w poprzednim roku. Poradziliśmy sobie też stosunkowo dobrze z problemami, które wynikły ze wzrostu kosztów energii, paliw czy inflacji. W tym roku oczekujemy na nowe regulacje ustawowe, w tym dotyczącą podwyżek płac, które nie zawsze w pełni pokrywa NFZ, ale patrzymy z optymizmem na rozwój sytuacji – podsumował Jarosław Pokoleńczuk.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama