Reklama

„Listy i stacje” Janiny Osewskiej – nowa publikacja Książnicy Podlaskiej Dwutomowe wydanie poezji Wiesława Kazaneckiego już od s…

Oprócz stacji, są listy – „od wnuczki” i „do ciebie”. Te pierwsze stanowią zapis, widzianego oczami dziecka, procesu poznawania świata i znaczenia poszczególnych słów. Dużo tu intuicji i naiwnej ufności, które zastępują brak wiedzy i doświadczenia. Dużo czułości, ofiarowywanej wnuczce przez babcię – cierpliwą opiekunkę i nauczycielkę.

Listy „do ciebie” to z kolei poruszający obraz: miłości, straty, pustki, tęsknoty, pamięci i trwania. Spomiędzy wersów przebija siła kobiety, która przekroczyła granicę cierpienia. Uważny czytelnik odnajdzie w nich także olbrzymią wiarę i pokorę. I pewność, że będziemy patrzeć na naszą dolinę / rozpoznamy biały dom z ogrodem / otoczony śmiechem jak parkanem, że jak dawniej weźmiemy niebo / na świadka.

Tom zamyka cykl „Być, morze”. Cykl wierszy „objaśniających” pojęcia, z których swój świat zbudował podmiot liryczny. Miłość, nadzieja, światło, pisanie, dom, cel czy śmierć – gotowe odpowiedzi na wypadek „a jeśli zapytasz mnie o….”. Widać w nich dojrzałość, pewność (lub świadomość niepewności) zbudowaną na bazie doświadczeń, widać zgodę na zastany porządek świata. I wdzięczność za „być”. I za „morze”.

Piękny, poruszający, osobisty tom. Poetycki pamiętnik z zatrzymanymi kadrami z życia.

JANINA OSEWSKA – poetka, fotografka, animatorka życia literackiego. Urodziła się i mieszka w Augustowie. Opublikowała tomy wierszy: W stronę ciszy (2003), Do czasu przyszłego (2007),  Do czasu przyszłego=Until the time to come  (2019), Tamto (2015), Niebieska chwila (2017), Jaśnienia (2020).

Jej wiersze były tłumaczone na język: angielski, niemiecki, ukraiński, białoruski, litewski, czeski, mongolski, hiszpański, węgierski, turecki, francuski, serbski, a wiersz pt. „Kobieta w sukience zapinanej z tyłu na guziki” doczekał się przekładów na piętnaście języków. Publikowała w polskich pismach literackich, m.in. takich jak: „Twórczość”, „Fraza”, „Topos”, „Borussia”, „Wiadomości Literackie”, „Gazeta Olsztyńska”, „Gazeta Współczesna” oraz w USA, Australii, Litwie, Ukrainie, Turcji, Mongolii, Czechach, Libanie, Indiach, Serbii, na Węgrzech. Nagradzana w USA (2004, 2005), Irlandii (2015), Libanie (2019), Indiach (2019), Argentynie (2020,2021), Turcji (2021). Stypendystka Marszałka Województwa Podlaskiego (2017, 2019) oraz Burmistrza Miasta Augustowa (2017) w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki. Nagradzana przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (2020), Marszałka Województwa Podlaskiego (2020). Otrzymała tytuł Ambasador Augustowa (2021).

Wydała autorski album fotografii „Okruchy” (2011), który otrzymał nominację do tytułu „Najpiękniejsza książka roku 2011” w 52. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz do Athens Photo Festival (2015). Uczestniczyła w zbiorowych wystawach fotografii w Polsce, prezentacjach cyfrowych (Australia, Hiszpania, Grecja, Izrael, Portugalia) i miała ponad 20 wystaw indywidualnych.

W 2019 roku założyła Fundację Słowo i Obraz, której jest prezesem. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana, The World Academy of Art and Culture i jest członkiem honorowym Maison Naaman pour la Culture w Libanie.

Tom „Listy i stacje” Janiny Osewskiej będzie niebawem dostępny w Dziale Promocji i Wydawnictw Książnicy Podlaskiej, e-mail: dzialpromocji@ksiaznicapodlaska.pl.

źródło: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
oprac.: Aneta Kursa

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama

Reklama