Reklama

Laureat 28. Nagrody Literackiej im. W. Kazaneckiego

Piotr Janicki oraz Krzysztof Czyżewski zostali laureatami 28. Nagrody
Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. 22
marca 2019 r. w klubie Fama odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody
Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za
najlepszą książkę 2018 roku.

Piotr Janicki odebrał nagrodę za tom poezji [bez tytułu]. Drugim laureatem
został Krzysztof Czyżewski.

Otrzymał on nagrodę za całokształt twórczości, z uwzględnieniem książki „Żegaryszki”.

Kapituła do 28. edycji Nagrody nominowała także:

Iwonę Menzel, za książkę Po wsze czasy, Wydawnictwo MG, Warszawa 2018

Piotra Nesterowicza za książkę Jeremiasz; Wydawnictwo W.A.B./GW Foksal,
Warszawa 2018

Nagroda Literacka – za najlepszą książkę roku – przyznawana jest twórcom,
którzy są związani ze środowiskiem literackim Białegostoku i regionu lub też
się tu urodzili czy zamieszkują albo których twórczość wykazuje związki z
miastem i regionem oraz twórcom, których książki wydano w Białymstoku.
Nagroda przyznawana jest autorom najlepszych  książek, spośród wszystkich
gatunków literackich. Z udziału wyłączone są antologie, opracowania i
publikacje naukowe. Nagroda przyznawana jest za książki wydane  pomiędzy  1
stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania
nagrody, także w formie elektronicznej (e-booka). Nie uwzględnia się
maszynopisów książek.