Reklama

„Łąki zielone” Barbary Noworolskiej – nowa publikacja Książnicy Podlaskiej Czytaj PL – akcja nie z tej ziemi Środa Literacka z J…

– Poetka zabiera nas też do swoich ulubionych miast: Białegostoku, Łomży, Tykocina, pokazując miejsca pełne magii, kolorowych świateł – miasta przesycone historią, skupione na teraźniejszości, trudne do zdefiniowania, niejednoznaczne, nasycone obrazami zbudowanymi dzięki przewrotnym, nieoczekiwanym metaforom – kontunuuje Sołowiej.

Barbara Noworolska urodziła się w 1938 r. w Szopienicach. W 1961 r. ukończyła Uniwersytet Jagielloński. Pracowała w Muzeum Okręgowym, a następnie – jako wykładowca na Uniwersytecie w Białymstoku, wówczas Filii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez pięć lat prowadziła audycje literackie w rozgłośni Polskiego Radia w Białymstoku, emitowane też na antenie ogólnopolskiej. Publikowała recenzje i eseje w „Kontrastach”, „Poezji”, „Białostockim Informatorze Kulturalnym”. „Gazeta Współczesna” w latach 80. drukowała jej cykl legend podlaskich. Publikowała także w „Gońcu Kresowym”, almanachu „Epea”. Wydała książki naukowe: Orzeszkowa. Trwanie, pamięć, historia, Mecenat artystyczny Branickich, Kultura literacka Podlasia. Opracowała do druku felietony Anny Markowej. Obecnie hoduje jabłonie.

Tomik Barbary Noworolskiej jest do nabycia w Dziale Promocji i Wydawnictw Książnicy Podlaskiej, e-mail: dzialpromocji@ksiaznicapodlaska.pl.

źródło: Książnica Podlaska
oprac.: Anna Augustynowicz

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama