Reklama

Łąka kwietna na Placu NZS

Pierwsze w Białymstoku łąki kwietne zostały już zasiane. Jednak do wytypowanych wcześniej lokalizacji dołączyła jeszcze jedna – dodatkowa taka łąka powstanie na Placu NZS.

Na Placu NZS, na powierzchni 1 750 m2, powstanie jeszcze jedna łąka kwietna. Na początku przyszłego tygodnia – po podpisaniu umowy na wykonanie tego zadania z Fundacją „Łąka” – zaczną się prace. Najpierw zostanie zdjęta darń z całego terenu, potem nastąpi pryzmowanie i wywóz darni. Po spulchnieniu i nawiezieniu dodatkowej ziemi można już będzie wysiać nasiona. Ma to nastąpić na przełomie maja i czerwca. Jeśli nic nie przeszkodzi i plon się powiedzie – wyrośnie nam w centrum miasta pole słonecznikowe przemieszane z roślinami jednorocznymi. Pole to będzie otoczone zieleńcem o szerokości około 5 metrów.

Chcemy, by nasze piękne miasto stawało się jeszcze piękniejsze – zapewnia Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku. – Zieleń w mieście, oprócz walorów estetycznych, przynosi też wiele innych korzyści, przede wszystkim przyczynia się do oczyszczania powietrza.

Pozostałe łąki kwietne w Białymstoku już zostały zasiane. Wyrosną w pasach drogowych oraz na działkach gminnych, w pobliżu pasów drogowych. Będą to następujące miejsca: ul. Zwycięstwa (łąka bylinowa o łącznej pow. 4 400 m2), rondo św. Faustyny Kowalskiej (pole słonecznikowe o pow. 420 m2), rondo Witolda Adamowicza (pole słonecznikowe o pow. 1 350 m2), ul. Piastowska (łąka bylinowa 7 000 m2), ul. J. K. Branickiego (pola słonecznikowe, zbożowe i rzepakowe, łąka bylinowa – łączna pow. 6 580 m2), Al. Konstytucji 3 Maja (łąki jednoroczne o pow. 1 800 m2), ul. gen. S. Maczka (łąka jednoroczna o pow. 3 144 m2), rondo gen. Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego (pole słonecznikowe o pow. 550 m2), ul. ks. J. Popiełuszki (łąki bylinowe o pow. ok. 7 000 m2), Plac Fieldorfa „Nila” (pole słonecznikowe o pow. 660 m2), ul. gen. W. Sikorskiego (łąka jednoroczna o pow. 11 750 m2), ul. W. Raginisa (pole słonecznikowe, zbożowe i łąka bylinowa – pow. 3 500 m2), w rejonie ulic kard. S. Wyszyńskiego, J. Waszyngtona i Prezydenta R. Kaczorowskiego (pole słonecznikowe o pow. 1 500 m2), ul. abp R. Jałbrzykowskiego (łąka jednoroczna o pow. 4 806 m2), Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego (pole słonecznikowe i łąka bylinowa – pow. 6 400 m2).

Białystok będzie jednym z nielicznych miast, gdzie łąki kwietne już powstały – to m.in. Kraków, Warszawa, Gdańsk.

Anna Kowalska

Źródło: Urząd Miejski Białystok