Reklama

Kurpik dla wicemarszałka Marka Olbrysia SBF Ekstra – wystąpi Shemekia Copland. Jedyny taki koncert tego lata 15. edycja Suwałki …

Kurpiki to nagrody prezesa Związku Kurpiów za ochronę dziedzictwa kulturowego, budzenie tożsamości i działania na rzecz rozwoju regionu kurpiowskiego.

– Jestem dumny, że znalazłem się w znakomitym gronie artystów, ludzi którzy w różnych dziedzinach działają na rzecz Kurpiów. To nobilituje, ale i jest dla mnie drogowskazem do kolejnych działań – zaznaczył Marek Olbryś.

Jak podkreślił, od swojej pierwszej kadencji w sejmiku województwa starał się, by regionalny samorząd przejął opiekę nad Skansen Kurpiowskim imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie.

– Od 1 czerwca tak się stało i teraz mamy możliwość zrobić więcej, aby nadać mu nowy blask i stworzyć miejsce, które będzie symbolicznym domem wszystkich Kurpiów. Bo nie dzielimy ich na podlaskich i mazowieckich. Ja jestem po dziadku i babci głęboko zakorzenionym Kurpiem, czyli pniokiem. Wierzę, że patrzą na mnie  z góry i razem ze mną się cieszą – mówił wzruszony Marek Olbryś.

Nagrody wręczone zostały po raz 21. w 10 kategoriach.

– Bardzo chciałem, by Kurpie miały swoje Oskary, by na czerwonym dywanie z pełną pompą nagradzać zasłużonych. Kategorie nagród wiążą się nie tylko z kulturą, choć jednak dla Kurpiów najważniejsza jest kultura i historia. Staramy się honorować także  młode talenty w różnych dziedzinach, również przedsiębiorców – opowiadał Mirosław Grzyb, prezes Związku Kurpiów i przewodniczący kapituły Kurpików.

Jak przyznał, choć Kurpiki są za 2021 rok, to jednak kapituła chciała wyraźnie podkreślić niezwykle ważne i dobre wydarzenie w historii Kurpiów, za jakie uważają przekazanie skansenu w Nowogrodzie Samorządowi Województwa Podlaskiego.

– Kapituła była w sprawie Kurpika dla wicemarszałka Marka Olbrysia jednomyślna – dodał prezes Mirosław Grzyb. 

Gali Kurpików patronuje dwóch marszałków – mazowiecki i podlaski, trzech starostów – ostrołęcki, łomżyński i przasnyski, jeden prezydent – Ostrołęki. W finansowaniu i organizacji pomagają też kurpiowskie miasta i gminy, ośrodki kultury, instytucje, organizacje i firmy.

Zdobywcy Kurpików za 2021 rok w poszczególnych kategoriach:

„Ochrona dziedzictwa kulturowego” – Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego oraz Laura Bziukiewicz z Wachu,
„Twórczość ludowa”  – Genowefa Staśkiewicz z gminy Kadzidło,
„Muzyka i taniec” – Marcin Drabik z Kadzidła i Zbójnej oraz Skiela Kapela z Łomży w składzie Grzegorz Sekmistrz, Agnieszka Żemek-Pawczyńska, Adam Mordasiewicz i Janusz Korsan,
„Promowanie regionu” – Marek Sachmata,
„Pracodawca” – Browar w Zabrodziu k. Ostrołęki,
„Budzenia tożsamości” – Koło Gospodyń Wiejskich w Żelaznej Rządowej,
„Edukacja regionalna” – Marianna Aniceta Zalewska z Laskowca,
„Działalność publiczna” – Joanna Cicha-Kuczyńska z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która doprowadziła do wpisania kultury bartniczej na listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca z prezes Katarzyną Olszewską,
„Talent” – Zenon Kowalczyk z Ostrołęki.            

tekst i fot.: Maciej Gryguc
red.: Edyta Chodakowska-Kieżel

 

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama