Reklama

Kontrowersyjne oświadczenia

  Włodzimierz Kusak – przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił stanowisko byłego już Wojewody dotyczące obowiązku składania informacji. Przewodniczacy uważa, że wszyscy radni złożyli wszystkie oświadczenia w terminie.

  Całe zamieszanie w Polsce rozpoczęło się w połowie grudnia. Różne interpretacje dotyczą przede wszystkim terminów składania oświadczeń o stanie majątkowym, a także o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, umowach cywilno-prawnych zawartych przez małżonka lub o zatrudnieniu małżonków radnych w okresie sprawowania funkcji radnego. Radni, których małżonkowie nie prowadzą działalności nie powinni wg jednej z interpretacji składać żadnych dodatkowych dokumentów.

  Istotna też była data złożenia oświadczenia czyli dzień wyboru a nie dzień wyborów, jak prawdopodobnie w błędnie interpretowano ustawę o samorządzie gminnym. Takie oświadczenie Włodzimierz Kusak oparł o interpretację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jego zdaniem wszyscy radni złożyli wszystkie oświadczenia w terminie. Wątpliwości dotyczące jednego z radnych będzie musiał rozstrzygnąć nowy wojewoda i prawdopodobnie pożegna się on z mandatem.

Reklama