Reklama

Kontrolowali legalność zatrudnienia

Kontrolowali legalność zatrudnienia

Katarzyna Zdanowicz

17.04.2019

Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w ubiegłym tygodniu przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia w jednej z fabryk mebli mającej swoją siedzibę na terenie powiatu hajnowskiego. W trakcie kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości w procesie zatrudniania cudzoziemców.

14 marca 2019 r.  funkcjonariusze Placówki SG z Białowieży wspólnie z Inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy z Białegostoku wszczęli doraźną kontrolę legalności zatrudnienia w jednej z hajnowskich fabryk mebli. Kontrolą objętych zostało w sumie 6 podmiotów zatrudniających cudzoziemców na terenie zakładu, w tym aż 5 agencji zatrudnienia. Weryfikacji poddano ponad 70 pracujących cudzoziemców. Wczoraj (16.04.2019 r.) zakończono czynności kontrolne wobec 5 pracodawców stwierdzając kilkanaście naruszeń ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, za co nałożono grzywnę na łączną kwotę 1800 zł. Ponadto kontrolowane podmioty dodatkowo poniosły konsekwencje w związku z naruszeniami praw pracowniczych wykazanymi przez Inspektorów z Państwowej Inspekcji Pracy. W stosunku do jednego z pracodawców czynności kontrolne prowadzone są w dalszym ciągu.

  • Kontrola lekalności zatrudnienia Kontrola lekalności zatrudnienia
  • Kontrola lekalności zatrudnienia Kontrola lekalności zatrudnienia
  • Kontrola lekalności zatrudnienia Kontrola lekalności zatrudnienia