Reklama

Konsultacje programu polityki senioralnej

Do 5 grudnia potrwają konsultacje społeczne dotyczące Programu Polityki Senioralnej Miasta Białegostoku na lata 2023-2025. Zachęcamy do wypełnienia ankiety i zapraszamy na dyżur konsultacyjny do Centrum Aktywności Społecznej, który odbędzie się jutro (22 listopada).

W konsultacjach społecznych dotyczących programu polityki senioralnej na najbliższe lata mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy, zachęcamy do udziału też reprezentantów organizacji pozarządowych.

– Ten program ma być odpowiedzią na zachodzące już, ale i prognozowane, zmiany demograficzne – starzenie się społeczeństwa. Trzeba rozbudować sieć wsparcia seniorów, tworzyć przyjazne im środowisko, warunki do godnego życia, a także zwiększać ich aktywność, samodzielność i niezależność – podkreślił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Aby wziąć udział w konsultacjach, trzeba wypełnić ankietę dostępną przy urnach konsultacyjnych oraz na stronach internetowych Miasta i Centrum Aktywności Społecznej. Wypełnione ankiety należy składać w Urzędzie Miejskim przy ul. Słonimskiej, CAS przy ul. Św. Rocha, Departamencie Spraw Społecznych przy ul. gen. J. Bema. Można je również wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok z dopiskiem „konsultacje społeczne”. Alternatywą może też być wysłanie ankiety e-mailem w wersji nieedytowalnej (pdf lub jpg) na adres dsp@um.bialystok.pl.  

We wtorek, 22 listopada, w CAS przy ul. Św. Rocha 3 odbędzie się dyżur konsultacyjny. Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z możliwości konsultacji. Dyżurujący będą do dyspozycji w godzinach 14.00-16.00.

Agnieszka Błachowska

Plakat: Program Polityki Senioralnej Miasta Białegostoku na lata 2023-2025

Źródło: Miasto Białystok

Reklama