Reklama

Konkurs w ramach Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku

Prezydent Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2019 – Biblia–źródło kulturowych kontekstów”.

Projekt „Biblia – źródło kulturowych kontekstów” zyskał akceptację mieszkańców Białegostoku w głosowaniu nad wnioskami złożonymi w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Powinien zostać zrealizowany w okresie od 23 kwietnia do 20 grudnia i zakłada:

  • opracowanie programu kursu kształcenia kadry pedagogicznej w kwietniu 2019 r.,
  • wydanie podręcznika metodycznego – tłumaczenia francuskiej metody Mess’AJE do pracy z dorosłymi celem poznania biblijnych źródeł chrześcijańskiej cywilizacji (maj 2019 r.)
  • rekrutację oraz kształcenie kadry w ramach 30–godzinnego kursu wiedzy i umiejętności animowania zajęć, realizowanego przez specjalistów z zakresu kultury, etyki, teologii i biblistyki (maj-lipiec 2019 r.),
  • opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (czerwiec 2019 r.),
  • kolportaż materiałów informacyjno-promocyjnych oraz rekrutację uczestników kursu (wrzesień 2019 r.),
  • realizację zajęć warsztatowych w ramach 30-godzinnego kursu dla każdej grupy (łącznie 60 godzin dydaktycznych, październik–grudzień 2019 r.),
  • zorganizowanie spotkania integracyjnego sumującego efekty zajęć, połączonego z wręczeniem certyfikatów uczestnikom zajęć (grudzień 2019 r.).

Na realizację zadania przeznaczono 24 620 zł. Jeden oferent może w konkursie złożyć maksymalnie jedną ofertę. Należy ją sporządzić i złożyć przez platformę Witkac.pl. Następnie ofertę z jednakową sumą kontrolną trzeba wydrukować, podpisać przez uprawnione osoby i złożyć w wersji papierowej w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8, pok. nr 205. Oferty należy składać do 5 kwietnia 2019 roku, do godz. 15.00.

Źródło Urząd Miejski Białystok