Reklama

Konkurs Dama PIK rozstrzygnięty

W kategorii Inicjatywa Roku 2022 zwyciężyły XXXI Muzyczne Dialogi nad Bugiem, organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku. Najlepszą Animatorką Roku została Izabela Cembor z Augustowskich Placówek Kultury. Czeki o wartości 5 tys. zł wręczyła laureatom w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego Agata Puchalska, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w urzędzie marszałkowskim, która odczytała również list marszałka skierowany do animatorów i menadżerów kultury z okazji Dnia Działacza Kultury.


– Mamy dzisiaj miłą okazję podziękować pasjonatom kultury z województwa podlaskiego za Wasz wkład w rozwój kulturalny naszego regionu. To co Państwo robicie jest wspaniałe, a jednocześnie bezcenne, gdyż posiada wartość ponadczasową (…) Tworzycie Państwo niezwykłą zbiorowość. Łączy Was energia, wytrwałość i poświęcenie, aby upowszechniać kulturę w każdej miejscowości naszego województwa – czytamy w liście marszałka Artura Kosickiego.

Zwycięzcy konkursu otrzymali także statuetki Dama PIK z rąk Agnieszki Kurzyny-Zarzeckiej, p.o. dyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury (PIK).

– To pierwszy taki konkurs w województwie. Współpraca z lokalnymi ośrodkami kultury w regionie jest jednym z naszych priorytetów. Wspólnie działamy – organizujemy szkolenia, warsztaty, realizujemy wspólne projekty, jesteśmy w stałym kontakcie i widzimy jak ważną pracę wykonujecie. Dlatego zależy nam na tym, by uhonorować najlepszych animatorów i docenić najbardziej wartościowe inicjatywy. Stąd pomysł nagrody Dama PIK. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za wsparcie konkursu, uczestnikom za przesłane zgłoszenia, a kapitule konkursowej za ciężką prace, bo wybór był bardzo trudny – mówiła podczas gali Agnieszka Kurzyna-Zarzecka.

Wnioski konkursowe oceniali: Agata Puchalska, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP, Agata Michałowska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP, Agnieszka Kurzyna-Zarzecka, p.o dyrektor PIK, Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, dyrektor Białostockiego Oddziału TVP, Mariusz Perkowski, prezes zarządu Fundacji „Pro Anima” w Białymstoku, Krystyna Kunicka oraz Tomasz Jurgielewicz z PIK.

Reklama

Oprócz dwóch głównych nagród kapituła konkursowa przyznała trzy wyróżnienia. W kategorii Inicjatywa Roku otrzymali je Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym za przedsięwzięcie: Królewna pól – historia obrzędem pisana oraz Gminne Centrum Kultury w Gródku za inicjatywę: Karo w Gródku. W kategorii Animator Roku wyróżnienie przyznano Klaudynie Sulimie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej.

Najlepszych animatorów oraz najwartościowsze inicjatywy zgłaszały gminne i miejskie ośrodki, centra i domy kultury z województwa podlaskiego oraz podmioty tworzące te instytucje. Każda instytucja mogła złożyć jeden wniosek w każdej kategorii. Kapituła konkursu rozpatrywała działalność animatora oraz inicjatywy kulturalne zrealizowane w ubiegłym – 2022 roku.

Przy wyborze Animatora roku kapituła oceniała między innymi zaangażowanie w pracę na rzecz organizowania i upowszechniania kultury, wspieranie lokalnej społeczności, kreatywność i innowacyjność w pracy. Przy wyłanianiu Inicjatywy roku ważna była spójność z potrzebami lokalnej społeczności, integracja środowiska i jego zaangażowanie w działalność kulturalną, pomysłowość i oryginalność.

źródło: Podlaski Instytut Kultury
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel
fot.: Krzysztof Duszyński

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama