Reklama

Konferencja teatralna w „Spodkach”

Głównym celem spotkania jest wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, w tym szczególne ruchu teatralnego, jako ważnego czynnika kulturotwórczego regionu.

Program konferencji:

  • 09:10 Wykład inauguracyjny,  prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz „Wielo i międzykulturowość – wyzwanie i zadanie animatorów kultury”,
  • 10:15 Urszula Namiotko „Transmisja dziedzictwa kulturowego w działaniach teatrów niezawodowych na przykładzie wybranych praktyk Teatru Sejneńskiego”,
  • 11:15 Joanna Troc „Teatr Amatorski – wykorzystanie w spektaklach języka mniejszości narodowych”,
  • 12:20 Panel dyskusyjny. Praca twórcza w środowisku zróżnicowanym kulturowo: prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Urszula Namiotko, Joanna Troc. Moderator: Emilia Świętochowska,
  • 14:00 – 15:00 Spektakl „Nikt nie może być numerem” – Fundacja Oikonomos, reż. Joanna Troc.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej PIK.

źródło i fot.: Podlaski Instytut Kultury
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama