Reklama

Konferencja „Smart Education for Industry 4.0”

Projekt „Smart Education for Industry 4.0″ to odpowiedź na potrzebę systemowego przygotowania kadr na potrzeby podlaskiej gospodarki. Koncepcja zakłada utworzenie sieciowych pracowni w województwie zarządzanych przez jeden punkt, znajdujący się na Wydziale Mechanicznym PB.

– Nie było wcześniej projektu, który rozwiązywałby kwestię kształcenia kadr na potrzeby nowoczesnego przemysłu w skali regionalnej – powiedział Sebastian Rynkiewicz, prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali.

Pomysł na powstanie projektu pojawił się we wrześniu ubiegłego roku w czasie Forum Ekonomicznego. W czerwcu br. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę rekomendującą go do realizacji.

Kształcenie na potrzeby regionu

Marszałek Artur Kosicki w liście skierowanym do uczestników konferencji, odczytanym przez Wiesławę Burnos, podkreślił, że inicjatywa jest traktowana przez zarząd województwa jako jeden z projektów, który przyczyni się do rozwoju naszego regionu.

–  Jestem przekonany, że konferencja poświęcona projektowi będzie polem interesujących obrad i zaowocuje przyjęciem wielu ważnych wniosków i ustaleń – pisał w liście marszałek, kierując wyrazy szacunku dla pomysłodawców projektu (pełna treść listu w załączeniu).

Prof. Marta Kosior-Kazberuk, Rektor Politechniki Białostockiej, podkreśliła, że konferencja łączy szerokie grono naukowców, samorządowców oraz przedsiębiorców, które pochylą się nad kształceniem kadr.

– Zawsze powtarzam, że Politechnika Białostocka przede wszystkim powinna być uczelnią regionalną, tzn. kształcić kadry na potrzeby regionu i współpracy z regionem, ale ponieważ kształcimy kadry inżynierskie, które są poszukiwane na całym świecie, więc nasi absolwenci przygotowani są również, by odnaleźć się na globalnym rynku pracy – zaznaczyła rektor PB.

Politechnika Białostocka partnerem projektu

Jedną z omawianych w środę części projektu był DemoLAB, punkt z którego zarządzane będą pracownie sieciowe w województwie podlaskim. Mieści się on na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

– Jest to przykład współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym i pokazuje jak ważny jest obecnie jej wpływ na prawidłowe kształcenie. Zwróćmy uwagę, że technologia rozwija się bardzo szybko. Powinniśmy nasze formy kształcenia dostosowywać do zmieniających się warunków otoczenia. A to nigdy nie będzie możliwe bez ścisłej współpracy właśnie z przedsiębiorcami, organizacjami pracodawców – mówiła prof. Marta Kosior-Kazberuk.

Konferencję zorganizowaną przez Województwo Podlaskie,  Politechnikę Białostocką oraz Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju – koordynatora Klastra Obróbki Metali, zwieńczyło podpisanie przez partnerów projektu listu intencyjnego.

Cezary Rutkowski
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Anna Augustynowicz

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama