Reklama

Konferencja o równości płci

O równości płci, czyli o tym, jak parytety gwarantują zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy rozmawiają uczestnicy dzisiejszej konferencji w Uniwersyteckim Centrum Kultury w Białymstoku. W pierwszym panelu, poświęconym władzy wziął udział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Celem czwartkowej konferencji jest promowanie równego traktowania kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, łącznie z polityką, biznesem, edukacją, mediami. Wydarzenie ma zwrócić uwagę na istniejące nierówności płciowe i zachęcić do podejmowania działań na rzecz ich wyeliminowania. Program konferencji został podzielony na trzy bloki tematyczne: władzę, biznes i edukację.

W pierwszym panelu „Władza. Czy można uzyskać równowagę w reprezentacji społecznej?” wystąpili przedstawiciele samorządów – prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, wiceprezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim oraz wiceprezydent Wrocławia Bartłomiej Ciążyński. Uczestnicy wysłuchali także przesłanych wystąpień – ambasador Finlandii w Polsce Päivi Maarit Laine oraz przedstawicielki ambasady Islandii w Polsce.

Prezydent Tadeusz Truskolaski poruszył m.in. temat liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych w Urzędzie Miejskim w Białymstoku czy placówkach edukacyjnych.

– W Urzędzie Miejskim na 20 dyrektorów departamentów 12 to kobiety, na 14 dyrektorów biur – 7 stanowią kobiety. Spośród 29 zastępców dyrektorów – 20 to kobiety, z 75 kierowników referatów i biur – 52. Udział kobiet wynosi więc kolejno 60, 50, 69 i 69%. W białostockiej edukacji zdecydowaną większość stanowisk dyrektorskich zajmują kobiety. Na 119 dyrektorów 93 to kobiety, na 132 zastępców – 109 – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – W każdej instytucji ważna jest zasada subsydiarności. Czy potrzebne są regulacje? Potrzebna jest świadomość, to jest najważniejsze. Ważniejszą rzeczą jest, aby nie było dyskryminacji. Istotniejsze od sztywnych procesów legislacyjnych jest utrwalanie dobrych zwyczajów.

Rozmawiano także o zmianach, które należy wprowadzić, aby dążyć do równouprawnienia w zatrudnieniu (np. zwiększenie liczby żłobków czy przedszkoli). Prezydent Tadeusz Truskolaski poruszył także temat białostockiej Rady Gospodarczej i braku parytetu w tym organie. Zaproponował, aby w kolejnej kadencji firmy, proponując kandydatów do rady, wskazywały dwie osoby – kobietę i mężczyznę. Mając większy wybór można zadbać o zwiększenie liczby kobiet w tym organie konsultacyjno-opiniodawczym.

W drugim panelu reprezentanci przedsiębiorców debatowali o tym, czy różnorodność i równość sprzyjają rozwojowi biznesu. W trzecim – środowisko naukowe pochyla się nad pytaniem, czy nauka ma płeć? Wydarzenie jest transmitowane na profilu Podlaskiego Związku Pracodawców na Facebooku.

Organizatorem konferencji jest Podlaski Związek Pracodawców, partnerem merytorycznym Konfederacja Lewiatan, a partnerem medialnym – Tygodnik Polityka. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Źródło: Miasto Białystok

Reklama