Reklama

Konferencja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR)

Głównym zagadnieniem konferencji EKR było podsumowanie realizacji polityki rolnej Unii Europejskiej i Rządu Polskiego oraz plany dotyczące tego zagadnienia. Spotkanie odbyło się w niedzielę, 21 stycznia. Marszałka Artura Kosickiego reprezentowała sekretarz województwa Mirosława Jaroszewicz-Łojewska. W wydarzeniu uczestniczył także przewodniczący sejmiku województwa Bogusław Dębski oraz europoseł Krzysztof Jurgiel.


Finansowanie i programowanie polityki rolnej UE są integralnymi elementami wspólnej polityki rolnej. Środki finansowe na ten cel pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji (EFRG). W ramach EFRROW inwestycje skoncentrowane są na różnorodnych obszarach, takich jak modernizacja gospodarstw rolnych, wsparcie dla młodych rolników, ochrona środowiska, rozwój obszarów wiejskich oraz promocja zrównoważonego rozwoju. Programowanie polityki rolnej opiera się na strategiach krajowych i regionalnych, uwzględniając specyficzne potrzeby poszczególnych państw członkowskich.

Programowanie polityki rolnej UE odzwierciedla zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju, innowacji oraz promocji konkurencyjności sektora rolnego. Efekty działań są monitorowane i oceniane, co umożliwia dostosowanie strategii do zmieniających się warunków.

O finansowaniu i programowaniu polityki rolnej Unii Europejskiej mówił europoseł Krzysztof Jurgiel.

– Finansowanie i programowanie polityki rolnej UE to kompleksowy proces, który ma na celu wspieranie rolnictwa, równocześnie dbając o zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz spełnianie różnorodnych oczekiwań społecznych i ekonomicznych – podkreślił europoseł.

Kazimierz Gwiazdowski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Jacek Bogucki, członek tejże komisji, przedstawili temat finansowania i programowania polityki rolnej Rządu Polskiego. Jacek Bogucki nakreślił też obecną sytuację na rynkach rolnych.

Zagadnienie związane z organizacjami rolnymi w EU i Polsce działającymi na rzecz rozwoju wsi omówił Andrzej Babul, przewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Konferencja zakończyła się dyskusją na temat bieżących spraw związanych rolnictwem regionu.

Organizator spotkania: Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, to polityczna grupa, która skupia się na zachowaniu tradycyjnych wartości społecznych i gospodarczych, jednocześnie promując pewne reformy w systemie.

Paulina Dulewicz
fot.: Krzysztof Duszyński

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama