Reklama

Koncert promujący „Kantyki Supraskie” Koncerty OiFP w czerwcu Opera zaprasza na podniebny spacer!

Artyści chóru od ubiegłego roku pracują nad nagraniami 49 kantyków z końca XVII wieku, odtworzonych z rękopisów odnalezionych w wileńskich archiwach.

Materiał pochodzi z początków unickiej szkoły śpiewu barokowego. Supraśl był wtedy drugim po Wilnie ośrodkiem śpiewu wielogłosowego. Twórcami kantyków byli muzycy skupieni wokół tzw. wileńskiej szkoły barokowej kompozycji muzyki cerkiewnej. To bazylianin Tomasz Teodor Szewerowski (kapelmistrz abpa Cypriana Żochowskiego) i prawdopodobnie Mikołaj Dylecki (kapelmistrz abpa Gabriela Kolendy – archimandryty supraskiego) oraz dwaj suprascy bazylianie, bracia Teofil i Antoni Kiszczycowie.

Supraskie Kantyki były kulminacją rozwoju zachodnioeuropejskiej stylizacji muzycznej w tradycji cerkiewnej w Rzeczypospolitej. Uprawianie tego rodzaju śpiewu możliwe było poprzez kontakty hierarchów prawosławnych i unickich z krajami południa Europy.

***

Kantyki – to utwory sześciogłosowe o tematyce religijnej. Pierwszy głos został odkryty w archiwum w Wilnie przez prof. Józefa Maroszka w 1997 r., zaś kolejne dwa przez burmistrza Supraśla Radosława Dobrowolskiego w trakcie zbierania materiałów do doktoratu. Brakujące głosy uzupełniła prof. Olga Szumilina ze Lwowa.

Niedzielny koncert był związany z promocją tego odkrycia muzykologicznego oraz wydawnictwa płytowego z nagraniem 10 kantyków i litanii. Organizatorem koncertu jest Gmina Supraśl, w ramach realizacji międzynarodowego projektu „Wspólna historia – taka sama przyszłość – Supraśl – Synkowicze – Lwów”.

oprac.: Aneta Kursa
red.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Michał Heller/OiFP

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama