Reklama

Koncert Muzyki Polskiej na Cztery Ręce w UMFC

W programie:
Stanisław Moniuszko – Kontredanse
Maurycy Moszkowski – Deux Morceaux op. 43
Ignacy Jan Paderewski – Album Tatrzańskie op. 12
Marta Mołodyńska-Wheeler – Pandemony

 

Duo Ritorno – formacja, którą tworzą pianistki Aleksandra Nawe i Marta Sulikowska-Godlewska, absolwentki łódzkiej Akademii Muzycznej. Koncertują między innymi w Polsce, Austrii, Francji, Włoszech, Finlandii, Czechach, na Litwie, Łotwie, Karaibach z repertuarem solowym i dziełami kameralnymi skomponowanymi także na fortepian na cztery ręce. Nazwa zespołu oznacza powrót do artystycznej aktywności i współpracy artystek po kilkuletniej przerwie. Duet wykonuje muzykę klasyczną wszystkich epok, od baroku po dzieła komponowane współcześnie.

Aleksandra Nawe studia ukończyła w klasie fortepianu i kameralistyki. Wielką pasją i głównym nurtem jej działalności jest kameralistyka fortepianowa. W dorobku ma nagrania płytowe liryki a także zapis koncertów dla radia polskiego i łotewskiego, telewizji polskiej i holenderskiej oraz nagrania muzyki filmowej i teatralnej. Koncertuje ze znakomitymi instrumentalistami, wokalistami i aktorami. Dokonała licznych prawykonań utworów jej dedykowanych. Prowadzi warsztaty i seminaria, jest promotorem doktoratów, recenzentem przewodów doktorskich i habilitacji, autorką monografii, publikacji i artykułów naukowych. W macierzystej uczelni pracuje od 1988 roku, obecnie w Instytucie Muzyki Kameralnej.

Marta Sulikowska-Godlewska studia ukończyła z wyróżnieniem w klasie fortepianu i kameralistyki. Brała udział w kursach mistrzowskich oraz konkursach instrumentalnych i kameralnych. Przez kilka lat pracowała w macierzystej uczelni. Po powrocie do rodzinnego Białegostoku podjęła współpracę z Akademią Operową przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie oraz z warszawskim Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, filią w Białymstoku, gdzie nadal pracuje. Jest niezwykle utalentowaną, uznaną pianistką, szczególnie docenianą przez śpiewaków. Uczestniczy w wielu prestiżowych projektach i spektakularnych produkcjach koncertowych.

źródło: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Filia w Białymstoku
oprac.: Natalia Adamowicz-Karczewska
red.: Aneta Kursa

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama