Reklama

Komunikat w sprawie niepełnoletniego obywatela Syrii

Podczas trwających kilka godzin czynności, prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, żaden z obywateli Syrii nie deklarował chęci ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce. Cały czas wyrażali chęć dotarcia do Niemiec. Ponadto żadna z tych osób nie uskarżała się na swój stan zdrowia, nikt nie wymagał pomocy medycznej i nikt o nią nie poprosił. Na podstawie obowiązujących przepisów osoby te otrzymały postanowienia o opuszczeniu terytorium naszego kraju i zostały doprowadzone do linii granicy.

Reklama