Reklama

Komendant Podlaskiego Oddziału SG Andrzej Jakubaszek awansował na stopień generała brygady

Główne uroczystości odbyły się w Belwederze. W uroczystości udział wzięli: Prezydent RP Andrzej Duda, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, szefowie służb podległych MSWiA, przedstawiciele Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele administracji państwowej, zagranicznych służb oraz duchowieństwa.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda na stopień generała brygady mianował płk. SG Andrzeja Jakubaszka – Komendanta Podlaskiego Oddziału SG.  Nominacje generalskie otrzymali również: płk SG Andrzej Popko – Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG, płk SG Adam Jopek – Komendant Śląskiego Oddziału SG oraz płk SG Stanisław Laciuga  – Komendant Karpackiego Oddziału SG. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński wręczył mianowanym generałom Straży Granicznej pamiątkowe szable generalskie.

gen. bryg. SG Andrzej JAKUBASZEK jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał w urzędach i instytucjach centralnych, a także na arenie międzynarodowej. Od przeszło 20 lat zajmuje się problematyką nielegalnej migracji. W latach 1999-2001 był zatrudniony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w Urzędzie do spraw Repatriacji i Cudzoziemców. Służbę w Straży Granicznej rozpoczął 2 lipca 2001 roku w Zarządzie Kontroli Ruchu Granicznego, następnie kolejno w Zarządzie Operacyjno-Śledczym Komendy Głównej Straży Granicznej oraz w Zarządzie do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej. W 2012 roku został powołany na stanowisko dyrektora w Zarządzie do Spraw Cudzoziemców, gdzie odpowiadał za kwestie związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem nielegalnej migracji oraz sprawował bezpośredni nadzór nad obszarem polityki migracyjnej i azylowej i organizacją zadań w tym zakresie na terytorium kraju. Koordynował również współpracę m.in. z placówkami dyplomatycznymi. W II połowie 2021 roku objął stanowisko Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany za wzorową służbę, otrzymał m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, Złoty Medal za Zasługi dla Straży Granicznej, Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i Odznakę Straży Granicznej.

  • Uroczystośc nominacji na stopień generała
    Uroczystośc nominacji na stopień generała
  • Uroczystośc nominacji na stopień generała
    Uroczystośc nominacji na stopień generała

Reklama