Reklama

Kolektory słoneczne – nabór zakończony

Miasto Białystok zakończyło już dodatkową rekrutację na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Zostaną one zainstalowane w prywatnych domach białostoczan – uczestników miejskiego projektu pt. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku”.

Uzupełniający nabór do projektu dotyczył kompleksowego zaprojektowania, dostawy i montażu kolektorów w dziewięciu białostockich gospodarstwach domowych. Do projektu dołączą 3 osoby z Bacieczek, 2 ze Starosielc, 2 z Nowego Miasta, 1 z Pietrasz i 1 z Dojlid Górnych. We wcześniejszej rekrutacji na listę uczestników zakwalifikowało się ponad 200 białostoczan (w części projektu dotyczącej kolektorów słonecznych). Lista ostatecznych odbiorców w rekrutacji dodatkowej zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1, w Departamencie Ochrony Środowiska przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 oraz na stronie www.bip.bialystok.pl.

Dofinansowanie zostanie udzielone na montaż instalacji kolektorów w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Szacunkowa wysokość wpłaty własnej wynosi netto 1600-2200 zł (+podatek VAT). Wykonawca zamówienia, firma FlexiPower Group, ma zamontować urządzenia do końca października 2019 r.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dofinansowaniem na kolektory jest objętych 225 gospodarstw domowych z Białegostoku.

Druga część projektu obejmuje dostawę i montaż nowych, niskoemisyjnych pieców w 225 gospodarstwach domowych na terenie miasta.

Całkowita wartość tego projektu to prawie 8,8 mln zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi ponad 6,8 mln zł. Projekt jest realizowany w latach 2017-2020.

Anna Kowalska          

 

                         

Źródło: Urząd Miejski Białystok