Reklama

Kolejny z organizatorów przekroczenia granicy państwa wbrew przepisom zatrzymany

Czynności zatrzymania realizowano w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Augustowie, w związku z zatrzymaniem we wrześniu bieżącego roku w rejonie Augustowa obywatela Gruzji przewożącego 17 cudzoziemców. Zatrzymanemu 29-letniemu obywatelowi Gruzji przedstawiono zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy państwa wbrew przepisom, czyli popełnienia czynu z art. 264 § 3 k.k. Za przestępstwo to przewidziana jest kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W stosunku do zatrzymanego Sąd Rejonowy w Augustowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.


Ponadto wobec obywatela Gruzji zostało wszczęte postępowanie o zobowiązanie do powrotu przez Komendanta Placówki SG w Augustowie.

Podlaska Straż Graniczna

Reklama