Reklama

Kolejny partner dołączył do projektu Glocal

Do współpracy przy projekcie Glocal, realizowanego w ramach programu Erasmus+, dołączyła firma Dorken Delta. W ramach działań m.in. zostanie zbudowany pokazowy zielony dach, a eksperci marki poprowadzą wykłady dla studentów. Celem projektu jest innowacyjne kształcenie przyszłych inżynierów, aby potrafili sprostać wyzwaniom współczesnych miast.

Glocal jest realizowany przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej wraz z hiszpańskim Universidad Politecnica de Madrid i litewskim Klaipedos Valstybine Kolegija, w formie Partnerstwa Strategicznego programu Erasmsus+. W projekt zaangażowane są także przedsiębiorstwa budowlane z tych krajów. W marcu br. do współpracy dołączyła także firma Dorken – producent membran dachowych i elewacyjnych najwyższej jakości. Eksperci firmy włączą się w działania kół naukowych i poprowadzą dla studentów wykłady nt. budowy konstrukcji dachu, a także szeroko pojętego obszaru dachów płaskich i zielonych. Dorken planuje także przygotowanie pokazowego dachu zielonego na terenie Politechniki Białostockiej. Dodatkowo możliwe jest także przeprowadzenie badań w laboratoriach polskiej uczelni.

Ogromnie cieszymy się z możliwości wsparcia tak ważnego przedsięwzięcia. Niezwykle istotne jest, aby program kształcenia przyszłych inżynierów odpowiadał na potrzeby miast XXI wieku. Z tego względu nieodłącznym elementem współczesnej edukacji są szeroko pojęta innowacja i ochrona środowiska. W Dorken współpracujemy z najlepszymi ekspertami, którzy w ramach zajęć ze studentami podzielą się swoją wiedzą m.in. w zakresie projektowania i konstrukcji zielonych dachów, które są istotnym elementem zrównoważonego rozwoju miast – mówi Katarzyna Nadaj, Dyrektor Marketingu w Dorken Delta.

Glocal zakłada wprowadzenie innowacyjnych form kształcenia przyszłych inżynierów odpowiadających na współczesne problemy miast. Celem jest edukacja i dostosowanie systemu nauki szkolnictwa wyższego do aktualnych potrzeb europejskiego rynku pracy. W programie biorą udział studenci z Polski, Litwy i Hiszpanii będący na kierunkach, takich jak: architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, budownictwo, konstrukcje czy drogownictwo. Z kolei kadra akademicka z uniwersytetów zaangażowanych w projekt, pozyskuje nowe umiejętności w zakresie innowacyjnej edukacji podczas sesji szkoleniowych i wymiany doświadczeń.

Punktem kulminacyjnym projektu Glocal ma być szkoła letnia, która jest planowana na 2021 i 2022 rok. Przewidujemy, że zajęcia będą odbywały się zarówno w formie zdalnej, e-learning-u, jak i stacjonarnej przez 2 tygodnie w Hiszpanii, a także 2 tygodnie w Polsce i na Litwie. Działania w tym zakresie są jednak zależne od sytuacji epidemicznej we wszystkich krajach partnerskich – mówi dr inż. arch. Dorota Gawryluk, Glocal Project Coordinator.

Odbędzie się także kilka wydarzeń w krajach partnerskich, których celem będzie dywersyfikacja grupy docelowej, prezentacja wyników projektu Glocal, a także promowanie idei programu Erasmus+. Wyniki prac naukowych zrealizowanych w ramach programu zostaną udostępnione organom władz lokalnych oraz administracji państwowej, aby wesprzeć decyzje dotyczące planowania i inwestycji, które wpłyną korzystnie na standard życia w miastach oraz ich rozwój gospodarczy. Ponadto wszelkie opracowania naukowe i poradniki projektowania skierowane do studentów, wielobranżowego środowiska inżynierów i projektantów, stowarzyszeń zawodowych i społecznych oraz wszystkich zainteresowanych dostępne będą bezpłatnie na stronie projektu (https://glocal.pb.edu.pl/rezultaty/). Już teraz można pobrać słownik „Small Glossary of Technical Term for English-Polish-Spanish-Lithuanian Languages”.

Projekt Glocal ruszył we wrześniu 2019 roku, jednak ze względu na epidemię koronawirusa i wprowadzone obostrzenia, uniemożliwiające realizację części działań, został przedłużony do końca 2022 roku.

Reklama