Reklama

Kolejne dotacje na podlaskie zabytki

W tym roku łączna pula pieniędzy na prace konserwatorskie przy podlaskich zabytkach to 3,2 mln zł. Rozdysponowano je pomiędzy 50 wnioskodawcami. Jeden z nich zrezygnował i w związku z tym dotacje trafią do kolejnych beneficjentów z tzw. listy rezerwowej.

– Podlaskie zabytki to jest ten obszar naszej troski, którego nie możemy odkładać na później. Są naszą chlubą i powodem do dumy. Dlatego wykorzystujemy każdą okazję, by dołożyć cegiełkę samorządu województwa do ich ratowania – mówił marszałek Artur Kosicki.

I tak parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Nowej Pawłówce za kwotę 15 tys. zł wyremontuje zabytkowy ołtarz Matki Bożej Różańcowej w tamtejszym kościele, z kolei Towarzystwo Salezjańskie św. Stanisława Kostki w Warszawie przyznane 45 tys. zł przeznaczy na prace budowlano-konserwatorskie elewacji klasztoru Dominikanów w Różanymstoku.

Pierwotnie budżet na prace restauratorskie wynosił przeszło 2,1 mln zł. Decyzją radnych został zwiększony o ponad 1 mln zł na majowej (30.05) sesji sejmiku. Zdecydowana większość wnioskodawców, którzy otrzymali dotacje, to katolickie i prawosławne parafie. Mają one pod swoją pieczą perły podlaskiego dziedzictwa kulturowego. Za otrzymane pieniądze przeprowadzą m.in. prace przy budynkach sakralnych, parkanach cmentarnych, ołtarzach i dzwonnicach.

Więcej w artykule: 3,2 mln zł na renowację podlaskich zabytków

Anna Augustynowicz
red.: Barbara Likowska-Matys

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama