Reklama

Kolejna partia pomocy trafi do cudzoziemców na granicy polsko-białoruskiej

Dzięki wsparciu wielu instytucji i organizacji funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej są w stanie na bieżąco dystrybuować niezbędne artykuły i środki do placówek Straży Granicznej na granicy z Białorusią, które następnie zabezpieczają podstawowe potrzeby cudzoziemców. Kolejną partię żywności o długim terminie przydatności, a także odzież przekazał Caritas Ordynariatu Polowego WP.


W ubiegłym tygodniu za pośrednictwem Kapelanów POSG otrzymaliśmy artykuły spożywcze, wodę oraz odzież z Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos, Caritas Diecezji Siedleckiej oraz Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. 


Zabezpieczenie podstawowych potrzeb w aspekcie humanitarnym ma na celu przede wszystkim niedopuszczanie do zagrożenia zdrowia i życia cudzoziemców w trwającym kryzysie migracyjnym. Sieć wsparcia humanitarnego działająca przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej podejmuje aktywne działania w celu zabezpieczenia potrzeb ujawnionych osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. Realizowane jest to za pośrednictwem koordynatorów do spraw humanitarnych działających na placówkach POSG oraz aktywne współdziałanie z instytucjami i organizacjami pomocowymi.

Podlaska Straż Graniczna

Reklama